Latvijas Vājdzirdīgo atbalsta asociācijai Sadzirdi.lv – divu gadu jubileja
Vājdzirdība ir ļoti izplatīta problēma gan pasaulē, gan arī Latvijā. Tā liedz pilnvērtīgi integrēties sabiedrības dzīvē, jo cilvēks, kaut arī kaut ko dzird, tomēr nespēj izsekot līdzi runātajam. Tas noved pie sociālās izolētības un zema pašnovērtējuma, problēmām mācībās un darbā.

Lēš, ka pasaulē katram desmitajam cilvēkam ir dzirdes traucējumi, bet senioru vecumā pat katram piektajam vai sestajam. Lai šiem cilvēkiem palīdzētu, tiek izveidotas vājdzirdīgo cilvēku apvienības. Arī Latvijā 2014. gada 3. septembrī tika nodibināta Latvijas Vājdzirdīgo atbalsta asociācija "Sadzirdi.lv – tātad, šajās dienās tiek atzīmēta tās divu gadu jubileja.

Tas ir maz, zinot, ka līdzīgām biedrībām rietumvalstīs ir jau vairāk nekā 50–60 gadu. Pasaulē vājdzirdīgo apvienības sāka veidoties pēc Otrā pasaules kara, kad plašāk kļuva pieejami dzirdes aparāti un runātgribošo cilvēku grupas atdalījās no nedzirdīgo biedrībām. Diemžēl Padomju Savienībā un arī Latvijā par šo kustību praktiski neko nezināja.

Pasaulē atsevišķas biedrības ir arī vājdzirdīgajiem jauniešiem, senioriem, kohleāro implantu lietotājiem, nedzirdīgi-neredzīgajiem cilvēkiem, tiek atzīmēta Pasaules dzirdes diena, Kohleāro implantu diena, Balss diena un vēl dažas citas. Notiek gājieni labākai dzirdei, labdarības maratoni dzirdes palīglīdzekļu iegādei utt.

Vājdzirdīgo biedrības joprojām bieži sajauc ar nedzirdīgo biedrībām, bet tas nav pareizi. 95 procenti vājdzirdīgo cilvēku zīmju valodu neprot un nelieto. Viņi orientējas uz kvalitatīvas surdotehnikas lietošanu un dzīvo pilnvērtīgu dzīvi dzirdīgo sabiedrībā.

Vājdzirdīgajiem jauniešiem vajadzīgas atbalsta programmas skolās un augstskolās, teksta pierakstītāja pakalpojumi, laba akustika mācību iestāžu telpās. Atskatoties uz šiem gadiem, Bicēna stāsta, ka biedrībā ir iestājušies vairāki pieauguši cilvēki, kuri ar smagiem dzirdes traucējumiem un daudz sliktākiem palīglīdzekļiem (vai vispār bez tiem) kādreiz ir mācījušies parastajās skolās, beiguši augstskolas un uzskata, ka viņu vecāki ir rīkojušies pareizi, izvēlēdamies šādu ceļu. Viņi ir gatavi dalīties savā pieredzē ar citiem.

Notikuši dažādi informatīvi pasākumi par iekļaujošo izglītību, būvakustiku, runas pārveides tekstā programmām, tikšanās ar vājdzirdīgo rakstnieci, bloga "Izvēle dzirdēt" autori Rūtu Mežavilku un citiem vājdzirdīgajiem cilvēkiem, kuri sekmīgi integrējušies dzirdīgo vidū.

Šī gada augustā Kokneses internātpamatskolā – attīstības centrā Bormaņos vājdzirdīgajiem bērniem un viņu ģimenes locekļiem tika sarīkota nometne "Sadzirdi, klausies, runā!", kuru Latvijas Vājdzirdīgo atbalsta asociācija "Sadzirdi.lv" sarīkoja ar "ABLV Charitable Foundation" fonda un "Palīdzēsim.lv" atbalstu. Šī bija trešā šāda veida nometne. Divas pirmās notika Carnikavas internātpamatskolā Rīgas apriņķī. Daļa ģimeņu jau bija sapazinušās abās iepriekšējās nometnēs un citos Vājdzirdīgo atbalsta asociācijas rīkotajos pasākumos, bet daļa piedalījās pirmo reizi.

Visi vājdzirdīgie bērni lietoja dzirdes aparātus vai kohleāros implantus, un nometnē akcents bija uz sazināšanos skaņu valodā, uz integrāciju dzirdīgo sabiedrībā. Notika radošās nodarbības, kanisterapija, mākslas terapija, ģimeņu saliedēšanas aktivitātes, improvizācijas teātra un "BodyArt" nodarbība, muzikāla pēcpusdiena kopā ar pasaku tēliem un Jogitu Pūpolu, došanās uz "Radošo māju" Koknesē un jauka kopā būšana. Īpašas nodarbības bija sarūpētas vecākiem – tikšanās ar Bērnu dzirdes centra logopēdu un psihologu, psiholoģiskie treniņi. Ģimenēm bija iespēja tuvāk iepazīt citai citu, pārrunāt iespējamos savstarpējā atbalsta veidus un darāmos darbus.

Paredzēts, ka, sākot ar septembri, vecākiem notiks arī regulāras nodarbības un semināri Bērnu dzirdes centrā.

Latvijas Vājdzirdīgo atbalsta asociācija "Sadzirdi.lv" izveidota, lai aizstāvētu vājdzirdīgo iedzīvotāju intereses. Par asociācijas galveno mērķi noteikts apzināt Latvijā dzīvojošās vājdzirdīgās personas, veicināt viņu cilvēktiesību ievērošanu, tiesības pilnvērtīgi dzirdēt un iesaistīties valsts un sabiedrības dzīvē. Tāpat asociācijas biedri apņēmušies sekmēt kvalitatīvas un efektīvas rehabilitācijas un ārstēšanas sistēmas izveidi Latvijā, kā arī veicināt sabiedrības informētību, sapratni un atsaucību vājdzirdīgo personu problēmu risināšanā.


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *