Apstiprināti Labklājības informācijas sistēmas (LabIS) darbības un lietošanas nosacījumi
Labklājības ministrija (LM) izstrādājusi, un valdība apstiprinājusi Labklājības informācijas sistēmas (LabIS) darbības un lietošanas nosacījumus, kas nepieciešami, lai uzsāktu 2015.gadā pabeigtās informācijas sistēmas lietošanu. Ar minētās sistēmas palīdzību būs iespēja uzlabot datu analīzi un veidot mērķētāku politiku un atbalsta pasākumus noteiktām sabiedrības grupām.
Šajā informācijas sistēmā integrēti dati gan no visām LM padotības iestāžu pārziņā esošajām informācijas sistēmām, gan no citu institūciju un organizāciju pārziņā esošiem datu avotiem, kuros ir nepieciešamā informācija sociālās politikas izvērtēšanai un plānošanai. Līdz LabIS izveidei LM un tās padotības iestāžu pārziņā bija vairākas valsts informācijas sistēmas, reģistri un datu bāzes, kurās tiek uzkrāti dati par atsevišķiem sociālajiem pakalpojumiem. Taču šo informācijas sistēmu, reģistru un datu bāžu informācija nebija savstarpēji savietota un integrēta, bet atsevišķi dati bija pieejami tikai apkopotā statistikas pārskatu formā vai Word un Excel failu formātā vai tika gatavoti pēc pieprasījuma.

Dažādu informācijas sistēmu datu apvienošana ļaus iegūt daudz precīzāku statistiku gan par noteiktu mērķa grupu situāciju jau daudz detalizētākā līmenī, gan tām sniegto valsts atbalstu dažādās sociālās politikas jomās, gan izlietotajiem resursiem. Detalizētākas statistikas pieejamība sniedz iespēju politikas izstrādes procesā izvērtēt konkrētām mērķa grupām pieejamo atbalstu un plānot mērķētāku politiku. 

Iepriekšminēto paredz otrdien, 26.jūlijā, valdībā apstiprinātie Ministru kabineta noteikumi Labklājības informācijas sistēmas (LabIS) noteikumi.

LabIS ir izstrādāts Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" finansēta projekta „Vienotās Labklājības informācijas sistēmas (LabIS), nozares centralizēto funkciju informācijas sistēmu un centralizētas IKT infrastruktūras attīstība" ietvaros.

www.lm.gov.lv


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *