LM pilnveidos sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmu
Labklājības ministrija (LM) ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu līdz 2021.gadam pilnveidos sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmu. Tās ietvaros izstrādās un izmēģinās sabiedrībā balstītu pakalpojumu finansēšanas un atbalsta personas pakalpojuma ieviešanas mehānismus.
Īstenojot iepriekšminēto, būs nodrošināts atbalsta personas pakalpojums pilngadīgiem cilvēkiem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, tajā skaitā ar smagiem garīga rakstura traucējumiem. Tāpat plānota vairāku finansēšanas mehānismu izmēģināšana sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanā bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un pilngadīgiem cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Praktiskā izmēģināšanā iesaistīs 630 cilvēkus ar garīga rakstura traucējumiem un bērnus ar funkcionāliem traucējumiem.

Tādējādi paredzēts maksimāli izmantot un stiprināt paša cilvēka ar invaliditāti resursus un potenciālu, lai viņiem būtu iespēja nodrošināt pašaprūpes iespējas, ilgāk uzturēties savā dzīvesvietā un saņemt savām vajadzībām atbilstošus sabiedrībā balstītus pakalpojumus. Līdz ar to samazināsies nepieciešamība pēc ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumiem.

Pasākumu īstenošanā būs piesaistīti arī sadarbības partneri - pakalpojuma sniedzēji un tās pašvaldības, kuras ir plānošanas reģionu sadarbības partneri reģionu deinstitucionalizācijas projektu īstenošanā.

Iepriekšminēto paredz ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru noslēgtais līgums par projekta "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide" īstenošanas uzsākšanu visā Latvijā. Projekta īstenošanu uzraudzīs Sociālo pakalpojumu attīstības padome.

Kopējais plānotais finansējums 4,72 milj. eiro, tai skaitā ESF finansējums 4,02 milj. eiro un valsts budžeta finansējums 709,06 tūkst. eiro.

www.lm.gov.lv


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *