Diskusiju klubiņa tikšanās 2016. gada 29. jūnijā
Šī tikšanās bija “Inteliģences skolas” kārtējā cikla 1. lekcija ar tēmu “ Ētika, morāle un tikumība ”, kuru mums pasniedza Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes docente.Dr. Signe Mežinska.
Lekcija sākās ar ētikas pamatjautājumiem, kuri skar katru cilvēku viņa ikdienas dzīvē. Tie ir jautājumi, kā man būtu jādzīvo? Kā sadzīvot sabiedrībā? Kas ir laba dzīve? Ko nozīmē būt ētiskam?

Iepazināmies ar ētikas jēdzienu kā tādu, ar ētikas interešu jomām.Piemēram, rīcība. Kāda rīcība ir pieņemama, kāda nepieņemama? Vai mums kaut kas ir jādara, un vai mēs drīkstam kaut ko darīt? Par ētikas nozīmi cilvēka dzīvē, ka personas lēmumi un rīcība iemieso viņa ētiskos spriedumu, neskatoties uz to, vai viņš to apzinās vai nē.

Pieskārāmies tādiem jēdzieniem kā morāle un likums. Ne visam, kas kādas grupas uzskatos ir morāli nepareizs, ir jābūt aizliegtam ar likumu.

Interesants moments un pārdomu brīdis katram bija, kad tika rādīta prezentācija ar jautājumiem, kurus uzdot sev, pieņemot ētiskas dabas lēmumu:

1. Vai es priecātos, ja mans lēmums par rīcību rīt būtu publicēts ziņās?

2. Vai ir kāds universāls princips, kas attiecas uz šo situāciju? (Cilvēka cieņa, pienākuma pildīšana utt.)

3. Vai mana rīcība novedīs pie laba rezultāta?

4. Kas notiktu, ja visi tā darītu?

5. Kā šāda rīcība ietekmētu manu (organizācijas) raksturu? (Vai cilvēks, kas melo, kļūst par meli?)

6. Vai plānotā rīcība saskan ar manām vērtībām un principiem?

Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *