Kā un kāpēc tiks reorganizētas trīs novecojušas sociālās aprūpes centru filiāles
Labklājības ministrija (LM), turpinot ieviest sabiedrībā balstītus pakalpojumus, no 2016. līdz 2019. gadam plāno pārtraukt trīs valsts sociālās aprūpes centru filiāļu darbību. Iespēja slēgt novecojušās filiāles tika rasta, jo samazinājies to bērnu skaits, kuriem nepieciešama aprūpe valsts sociālās aprūpes centros.
Vienlaikus LM skaidro, kā izvēlētas slēgšanai paredzētās filiāles un kā plānotās izmaiņas ietekmēs to iemītniekus un darbiniekus.

Kalkūni:  http://www.lm.gov.lv/upload/publikacijas/1/2016.07.08_faktu_lapa_kalkuni.pdf

Allaži: http://www.lm.gov.lv/upload/publikacijas/1/2016.07.08_faktu_lapa_allazi.pdf

Teika: http://www.lm.gov.lv/upload/publikacijas/1/2016.07.08_faktu_lapa_teika.pdf

Kopš 2002. gada sociālās aprūpes centros dzīvojošo bērnu skaits Latvijā ir sarucis par 65% – no 1049 līdz 367 bērniem. Sociālo centru iemītnieku skaitu tuvākajos gados samazinās arī deinstitucionalizācijas projekts, kas ļaus pēc iespējas vairāk bērniem dzīvot ģimenē vai ģimenei pietuvinātā vidē, bet pieaugušie ar garīga rakstura traucējumiem atbilstoši savām iespējām un ar speciālistu atbalstu varēs izvēlēties dzīvot patstāvīgi un strādāt sev piemērotu darbu.

Sarūkot pieprasījumam, kā arī reaģējot uz riskiem, ko radīja sliktā stāvoklī esošas ēkas, valsts ir radusi iespēju slēgt novecojušas vai citādi nepiemērotas sociālās aprūpes centru (VSAC) filiāles. Tā pēdējo sešu gadu laikā ir izbeigta sešu filiāļu darbība. 2010. gadā slēgta VSAC Kurzeme filiāle Piltene, VSAC Latgale filiāle Istra un VSAC Vidzeme filiāle Nītaure. 2012. gadā darbu pārtrauca VSAC Vidzeme filiāle Saulstari, bet 2015. gadā – VSAC Vidzeme filiāle Rauna un VSAC Zemgale filiāle Kauguri.

Savukārt līdz 2016. gada 1. oktobrim paredzēts pakāpeniski pārtraukt VSAC Vidzeme filiāles Allaži darbību. Līdz 2017. gada 1. septembrim pārtrauks VSAC Rīga filiāles Teika darbību, un līdz 2019. gada 1. septembrim – VSAC Latgale filiāles Kalkūni darbību.

Deinstitucionalizācija un sabiedrībā balstīti pakalpojumi

Līdz 2023.gadam plānošanas reģioni ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstu īstenos LM ierosināto deinstitucionalizācijas (DI) procesu, attīstot sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus pilngadīgiem cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuri dzīvo ģimenēs.

Tādējādi pieaugušie cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem retāk nonāks ilgstošās aprūpes institūcijās un varēs uzsākt neatkarīgu dzīvi ārpus tām, ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem būs nodrošināta iespēja augt ģimeniskā vai tai pietuvinātā vidē, savukārt bērniem ar funkcionāliem traucējumiem piedāvās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus pašvaldībās.

DI projektu īstenošana tiek finansēta no Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļiem. Attiecīgi valsts uzdevums būs nodrošināt, lai DI sasniegtie rezultāti turpinātos arī pēc tam, kad struktūrfondu finansējums būs izmantots.

www.lm.gov.lv


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *