Konference nodarbinātības veicināšanai cilvēkiem ar invaliditāti
Piektdien, 17.jūnijā Saeimas Sociālo un darba lietu komisija sadarbībā ar Sociālās integrācijas valsts aģentūru un Eiropas Rehabilitācijas platformu Saeimā rīkoja konferenci, lai veicinātu izpratni, kā arī informētu sabiedrību un ieinteresētās personas par cilvēku ar invaliditāti rehabilitācijas un nodarbināmības iespējām un izaicinājumiem Latvijā un Eiropā.
Konferences laikā tās dalībnieki dalījās ar labās prakses piemēriem un savu pārstāvēto valstu pieredzi, iesaistot darba tirgū cilvēkus ar invaliditāti, kā arī identificēja šķēršļus, kas traucē šīs sociālās grupas integrācijai darba tirgū.

Pēcpusdienā konferences dalībnieki devās uz Sociālās integrācijas valsts aģentūru (SIVA) Jūrmalā, lai klātienē iepazītu tās sniegtos pakalpojumus profesionālās un sociālās rehabilitācijas jomā.

Konferenci atklāja Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja Aija Barča, Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāre Karina Korna un SIVA direktore Ilona Jurševska.

Klātesošos uzrunāja pārstāvji no Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas SUSTENTO, Eiropas Rehabilitācijas platformas, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Labklājības ministrijas, Nodarbinātības valsts aģentūras, biedrības "Saule", Latvijas Nedzirdīgo savienības un Valkupju rehabilitācijas centra (Lietuva).

"Nodarbinātība un nodarbināmība – manuprāt, tie ir divi saistīti jēdzieni un viens bez otra vispār nevar pastāvēt. Darba tirgus sagaida profesionālu un kvalificētu darbinieku, savukārt valsts un sabiedrības uzdevums ir sniegt šo atbalstošo uzdevumu – sagatavot personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei, tostarp arī darba tirgum. Attieksme, kas robežojas ar diskrimināciju, izpratnes un tolerances trūkums – tās ir tikai dažas no lietām, kas traucē personām ar invaliditāti integrēties sabiedrībā. Sociālās integrācijas valsts aģentūra šobrīd ir vienīgā nacionāla līmeņa aģentūra, kas personām ar invaliditāti sniedz profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu, paverot iespēju bez maksas iegūt izglītību, apgūt profesiju, sekmīgāk integrēties darba tirgū, tādējādi izmantojot savas tiesības uz kvalitatīvu un neatkarīgu dzīvi", uzsver SIVA direktore Ilona Jurševska

Vairāk informācijas, attēli un video ir šeit: http://siva.gov.lv/jaunums/konference-nodarbinatibas-veicinasanai-cilvekiem-ar-invaliditati.html


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *