Gada pirmajos trīs mēnešos ar NVA atbalstu darba gaitas sākuši 593 bezdarbnieki ar invaliditāti
Gada pirmajos trīs mēnešos ar Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) atbalstu 593 bezdarbnieki ar invaliditāti sāka strādāt pasākumos noteiktām personu grupām vai veikt algotos pagaidu sabiedriskos darbus pašvaldībās.
Kopumā šī gada pirmajā ceturksnī NVA īstenotajos aktīvajos nodarbinātības un atbalsta pasākumos dalību sāka 3851 bezdarbnieks ar invaliditāti, no kuriem 1404 piedalījās Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos, profesionālajā apmācībā vai neformālās izglītības programmu apguvē piedalījās 851 bezdarbnieks ar invaliditāti, 593 cilvēki ar NVA atbalstu sāka strādāt pasākumos noteiktām personu grupām vai veikt algotos pagaidu sabiedriskos darbus pašvaldībās, bet vēl divi bezdarbnieki ar invaliditāti izstrādā biznesa plānus, piedaloties NVA pasākumā pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības atbalstam.

Savukārt dalību Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta "Jauniešu garantijas" atbalsta pasākumos sāka 148 jaunieši bezdarbnieki ar ierobežotām darbaspējām.

Ar NVA atbalstu cilvēki ar ierobežotām darbaspējām piedalās apmācībās, kas palīdz iegūt  vai attīstīt darbam nepieciešamās zināšanas un prasmes, strādā valsts līdzfinansētajās darba vietās, izmanto karjeras konsultācijas, palīdzību darba meklēšanā, reģionālās mobilitātes atbalstu, bet uzņēmīgākie - atbalstu komercdarbības vai pašnodarbinātības sākšanai. Ir pieejami ergoterapeita, surdotulka, atbalsta personas un citu speciālistu pakalpojumi. Jaunieši bezdarbnieki ar invaliditāti iesaistās ESF projekta "Jauniešu garantijas" atbalsta pasākumos.


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *