1.jūnijā Tukumā notiks ložu šaušanas sacensības
Cilvēkus ar invaliditāti aicina piedalīties- Latvijas 2016.gada atklātajā čempionātā invalīdiem ložu šaušanā ar pneimatiskajiem ieročiem.
Nolikums

Mērķis un uzdevums:

Sports un sporta aktivitātes ir jāatzīst par vienu no svarīgākajiem integrācijas faktoriem cilvēkiem ar invaliditāti. Popularizēt ložu šaušanas sporta veidu un aktivizēt šaušanas sporta nodarbības invalīdu vidū, noskaidrot labākos šāvējus republikā.

Sacensību laiks, vieta un vadība:

Sacensības notiks 1.jūnijā 2016.gadā Tukuma šautuvē, Melnezera ielā 1, sacensību sākums pulkst.1000. Plānots, ka sacensības notiks vienu reizi divos mēnešos ( iespējams, ka šogad būs biežāk) jāseko mājas lapai www.AtklataSausana.1s.lv, Galvenais tiesnesis: Zigfrīds Markainis.

Sacensību dalībnieki:

Sacensībās var piedalīties: Invalīdi, invalīdi no sporta klubiem un invalīdu biedrību biedri.

Programma : 

Šaušana ar pneimatisko šauteni, šauj ar atklāto tēmekli. Vingrinājums PŠ-20 distance 10 m, piešaude 5 šāvieni, 20 ieskaites šāvieni, laiks 30 min., mērķis Nr.8   , šaušana brīvā izvēlē (no rokas vai atbalsta). Nepieciešamības gadījumā atļauts izmantot asistentu - mērķu mainītāju, ieroču pielādēšanai.

Šaušana ar pneimatisko pistoli. Vingrinājums PP – 20, distance 10 m, piešaude 5 šāvieni, 20 ieskaites šāvieni, laiks 30 min., mērķis Nr. 9.  Ratiņkrēslos vingrinājumu izpilda no ratiņiem ar izstieptu roku pārējie stāvus.

Vērtējums:

Ja piedalās vingrinājumā vismaz trīs dalībnieki (-ces) PP un PŠ kategorijā, tad tiks vērtēti vīrieši un sievietes atsevišķi. Tiks skaitīti trīs gada rezultāti – gada pēdējais rezultāts un divi labākie punktu rezultāti pa visu gadu. Vienāda rezultāta gadījumā, tiks vērtēta pēdējā labākā sērija.

Apbalvošana:

Uzvarētājus un godalgoto vietu ieguvējus, atsevišķi vīriešus un sievietes, apbalvo ar medaļām un diplomiem.

Dalībnieku pieteikšanās:

Pa e-pastu – atklata.sausana@inbox.lv, mob.tel.26999502, līdz 20. maijam 2016.gadam.

Rakstiskie pieteikumi starta vietā – 1.jūnijā līdz plkst.940 (ja būs dalībnieku vietas).

Par savu veselības stāvokli ir atbildīgi paši dalībnieki.

Ieročus, patronas un citu personīgo inventāru nodrošina dalībnieks pats, vai kolektīvs, kuru sportists pārstāv.

Par dalību sacensībās -   no 1,- EUR  (mērķiem, apbalvošanai un pateicībai).

Mūs nodrošina ar telpām: Tukuma novada Dome un Tukuma šautuve.

Biedrība "LĪDZVĒRTĪBA"


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *