Cilvēkus ar dzirdes traucējumiem aicina piedalīties aptaujā par dzīvo subtitrēšanu
Vājdzirdīgos un nedzirdīgos cilvēkus aicina piedalīties starptautiskā aptaujā par pasākumu dzīvo subtitrēšanu, kas tiek veikta Starptautiskās Vājdzirdīgo Federācijas (IFHOH) un Pasaules Nedzirdīgo Federācijas (WFD) dzīvās subtitrēšanas (Live Events Captioning) projektā. Projekta mērķis ir uzlabot klātienes/dzīvo subtitrēšanu starptautiskos pasākumos, ietverot arī Apvienoto Nāciju rīkotos pasākumus.

Dzīvā subtitrēšana (saukta arī reāla laika subtitrēšana) klātienes pasākumos nozīmē runātās informācijas pārnesi uz vizuāla displeja vai ekrāna, izmantojot teksta nodrošināšanas programmatūru. Klātienes pasākumi ir tikšanās, sapulces vai konferences, mācības skolās un augstskolās, darba vieta, ekskursijas, veselības iestāžu apmeklējums vai dažādas ceremonijas u.tml. Subtitrētais teksts ir redzams uz liela ekrāna, atsevišķa TV monitora, planšetdatora vai personālā datora ekrāna.

Lai apzīmētu verbālas informācijas vizuālu prezentēšanu klātienes pasākumos, tiek lietoti dažādi termini. Šajā aptaujā tiek lietots “dzīvā subtitrēšana”.

Aptauja sniegs informāciju Vājdzirdīgo un Nedzirdīgo federācijām, lai stiprinātu izpratni par šī pakalpojuma nodrošinājumu nedzirdīgiem un vājdzirdīgiem cilvēkiem viņu skatījumā un lai plānotu nākamos soļus interešu aizstāvībā un iekļaušanas veicināšanā.

Aptauja ir domāta cilvēkiem, kas izmanto dzīvo subtitrēšanu. Lūdzam viņus konsultēties arī ar šī pakalpojuma nodrošinātajiem. 

Te dažas saites uz dzīvās subtitrēšanas izmantošanu klātienes pasākumos:

Diena Lorinas dzīvē:

https://www.youtube.com/watch?v=HsSZ0bp-izM

Dzīvā subtitrēšana WFD 2015 pasākumā:  

https://www.youtube.com/watch?v=0XAyi2ZY2Y0

Aptauju meklējiet šeit, beigās nospiežot lauciņu NEXT.

https://www.surveymonkey.com/r/captioning_survey  

Lūdzam aizpildīt aptauju līdz 13. maijam!

Aptaujas rezultātu apkopojumā netiks izmantoti respondentu vārdi.

Piebilde. Aptaujas rīkotāji vēlas noskaidrot, kādi “dzīvās subtitrēšanas” pakalpojumi pastāv katrā valstī. Un, kaut arī Latvijā cilvēki praktiski nezina, ko šis subtitrēšanas veids nozīmē , (jo šāda pakalpojuma mums nav), kas ir teksta pierakstītāji un vāji zina, kas ir runas/teksta (speech to text) programmas, kuras pamazām tomēr sāk attīstīties, tomēr lūdzam iesaistīties aptaujā un uz jautājumiem mēģināt atbildēt.


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *