Sociālās integrācijas valsts aģentūra aicina uz atvērto durvju dienu 6. maijā
Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) aicina visus interesentus apmeklēt Atvērto durvju dienu SIVA Koledžā un Jūrmalas profesionālajā vidusskolā 2016.gada 6.maijā Slokas ielā 68, Dubultos, Jūrmalā.

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) aicina visus interesentus apmeklēt Atvērto durvju dienu SIVA Koledžā un Jūrmalas profesionālajā vidusskolā 2016.gada 6.maijā Slokas ielā 68, Dubultos, Jūrmalā.

Atvērto durvju dienas laikā apmeklētājiem tiks piedāvāta iespēja iepazīties ar SIVA profesionālās rehabilitācijas pakalpojumiem, Koledžā un Jūrmalas profesionālajā vidusskolā apgūstamajām izglītības programmām, mācību procesu, prakses organizēšanas kārtību, iespējām saņemt atbalstu karjeras veidošanā, brīvā laika pavadīšanas iespējām un studentu pašpārvaldi.

Reģistrācija Atvērto durvju dienai no 9:00 līdz 10:00.
10:00 prezentācija par SIVA profesionālās rehabilitācijas pakalpojumiem, izglītības programmām, uzņemšanas kārtību 2016./2017. mācību gadā, atbalstu karjeras veidošanā, autoskolu u.c.,
Pēc prezentācijas - ekskursija pa SIVA Jūrmalas profesionālās vidusskolas un Koledžas telpām.
Sīkāka informācija pa tālruni + 371 28304941.

Sociālās integrācijas valsts aģentūras mērķis ir veicināt cilvēku ar invaliditāti un personu ar funkcionāliem traucējumiem sociālo integrāciju, nodrošināt iespēju saņemt profesionālo rehabilitāciju un iegūt profesionālo vidējo vai pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību.

http://siva.gov.lv/cilvekiem-ar-invaliditati-vai-prognozejamo-invaliditati.html

SIVA cilvēkiem ar invaliditāti un cilvēkiem ar prognozējamo invaliditāti sniedz profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Profesionālajā rehabilitācijā ietilpst profesionālās piemērotības noteikšana, izglītības iegūšana koledžā, Jūrmalas profesionālā vidusskolā un autoskolā, autopielāgošana, psihosociālais atbalsts, atbalsts darbā iekārtošanā.

Sociālā rehabilitācija nozīmē cilvēka sociālo spēju atjaunošanu vai uzlabošanu, lai atgrieztu cilvēku sabiedriskajā un darba dzīvē, atjaunojot vai apmācot tām prasmēm, kas dažādu apstākļu dēļ ir zudušas. Veicam veselības uzlabošanu vai nostiprināšanu, sekmējam dzīves kvalitātes paaugstināšanu un nodrošinām saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Vairāk informācijas par SIVA šeit: www.siva.gov.lv


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *