Invalīdi bez apgādniekiem Ādažu novadā varēs saņemt sociālo pabalstu
Ādažu novadā tagad arī personas ar pirmās un otrās grupas invaliditāti, kuru vienīgie ienākumi ir valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts invaliditātes gadījumā un kurām nav Civillikumā noteikto apgādnieku, varēs saņemt pašvaldības materiālo atbalstu aprūpes vai kopšanas pakalpojumu nodrošināšanai, neizvērtējot ģimenes materiālo situāciju, informē Ādažu novada domes sabiedrisko attiecību vadītāja Monika Griezne.
Ādažu novada dome pieņēmusi attiecīgus grozījumus saistošajos noteikumos par Ādažu pašvaldības materiālo atbalstu aprūpes vai kopšanas pakalpojuma nodrošināšanai.

Dome lēma izdarīt grozījumu Ādažu novada domes 3.saistošajos noteikumos "Saistošie noteikumi par Ādažu pašvaldības materiālo atbalstu aprūpes vai kopšanas pakalpojuma nodrošināšanai". Grozījumi nosaka, ka pabalstu aprūpei 99,60 eiro mēnesī apmērā vai pabalstu kopšanas pakalpojuma nodrošināšanai 213,43 eiro mēnesī, neizvērtējot ģimenes materiālo situāciju, var piešķirt personām ar pirmās un otrās grupas invaliditāti, kuru vienīgie ienākumi ir valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts invaliditātes gadījumā un kurām nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku, ja personai ir īpaši smagi funkcionālie traucējumi un persona neapmeklē dienas centru.

Neizvērtējot materiālo ģimenes situāciju, pabalstu piešķir arī bērna invalīda no pusotra gada vecuma vecākam (aizbildnim), ja bērnam ir īpaši smagi funkcionālie traucējumi, nepieciešama īpaša terapija vai aprūpe un bērns veselības stāvokļa dēļ nevar apmeklēt izglītības iestādi vai dienas centru. Neizvērtējot ģimenes materiālo situāciju, aprūpes pakalpojuma līmeni nosaka Sociālais dienests.


Komentāri
Zita
2016-04-02 16:46:40
Tikai Adazos A Riga ne Mes ar biru dzibojam Riga esam 2gr.Invalidi
Asistente
2016-04-03 01:42:53
Jūrmala varētu mācīties no Ādažiem
Mum
2016-04-04 22:08:19
Ķekavas novadā sociālais atbalsts 1. Grupas invalīdiem vispār nulles līmenī. Nav nekāda atbalsta mājokļa pielāgošanai, nerunājot par vēl kādu atbalstu. Uz kaut ko var cerēt tikai trūcīgie un maznodrošinātie - un arī tad atbalsts minimāls.
Vārds: *
Komentārs: *