Darba devējus skubina pieņemt darbā arī cilvēkus ar autiskā spektra traucējumiem (AST)
Pielāgojot darba vidi un izglītojot kolektīvu par cilvēku ar AST īpatnībām, uzņēmumi var iegūt lojālus darbiniekus, kas rūpīgi un precīzi veic savus darba uzdevumus.
Profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem un potenciālajiem darba devējiem, kuri apsver iespēju pieņemt darbā cilvēkus ar AST, Latvijas Autisma apvienība sagatavojusi materiālu "Vadlīnijas cilvēku ar autiskā spektra traucējumiem iekļaušanai darba tirgū", informē Latvijas Autisma apvienības vadītāja Līga Bērziņa.

Vadlīniju izstrādāšanas mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par cilvēkiem ar AST un viņu nodarbinātības iespējām, kā arī sniegt informatīvu atbalstu un iedrošinājumu potenciālajiem darba devējiem.

Materiāls ir pieejams gan drukātā veidā Latvijas Autisma apvienībā, gan mājaslapā "http://autisms.lv/index.php/lv/2016-darbatirgus".

Cilvēkiem ar AST darbavietas iegūšana un saglabāšana ir svarīga ikdienas dzīves sastāvdaļa, kas palīdz atrisināt daudzas problēmas un uzturēt dzīves kvalitāti. Tomēr sākt darba gaitas šiem cilvēkiem nav vienkārši, jo nereti, neraugoties uz spēju tikt galā ar saviem tiešajiem darba pienākumiem, problēmas rada iekļaušanās kolektīvā un līdzcilvēku attieksme, akcentēja Bērziņa.

Kā liecina pētījumi, pieaugušajiem ar AST pastāvīga nodarbinātība un darba pienākumi ir kā sava veida terapija, kas var palīdzēt šīs slimības izraisīto simptomu mazināšanā un uzlabot vispārējo dzīves kvalitāti, kā arī dod nozīmīgu ieguldījumu savā darbības jomā, ja vien šiem cilvēkiem tiek piemeklēta viņam atbilstoša darbavieta.

Darbinieka ar AST uzņemšanai kolektīvā ir jāsagatavojas savlaicīgi, gan izglītojot darbiniekus par AST, gan attiecīgi iekārtojot paredzamo darbavietu.

AST ir kompleksi neirobioloģiskās attīstības traucējumi, kas ilgst visu mūžu un ietekmē veidu, kā cilvēks sazinās un veido attiecības ar citiem cilvēkiem. Galvenie AST simptomi saistīti ar grūtībām veikt emocionāli veselīgu savstarpēji atbilstošu emocionālo un sociālo mijiedarbību. Ikdienā līdzās esošie parasti ievēro, ka cilvēkiem ar AST ir problemātiska saskarsme ar sabiedrību un viņi it kā dzīvo "savā pasaulē". Viena no būtiskām AST pazīmēm ir grūtības radīt koptēlu no detaļām.

http://autisms.lv/index.php/lv/2016-darbatirgus


Komentāri
Zita
2016-03-24 17:59:40
Es loti bexi lasu jusu saitu,in nekad neko jus ne raksat par invalidem ar iskaisito skleroze.
Apeirons
2016-03-29 16:40:46
Multiplās sklerozes asociācijai ir sava mājaslapa. mslapa.lv
Anita
2016-04-04 17:12:15
Šizofrēnijai arī ir sava mājas lapa? Kāda?
Vārds: *
Komentārs: *