Labklājības ministrija pozitīvi vērtē jauno iespēju sociālo dienestu klientiem
Labklājības ministrija (LM) pozitīvi novērtē "Swedbank" internetbankā ieviesto jauno iespēju klientiem, kuri ir pašvaldību Sociālo dienestu klienti. Tā ļauj nosūtīt savu konta pārskatu, kas ir apstiprināts ar bankas "e-Zīmogu", uz pašvaldības Sociālā dienesta īpaši izveidotu e-pastu krātuvi.
Vienlaikus LM aicina arī citas bankas tuvākajā laikā izvērtēt iespējas ieviest šādu atvieglotāku sistēmu sociālā dienesta klientiem.

LM uzskata, ka, izmantojot internetbankas piedāvātās iespējas, ievērojami būtu atvieglota gan sociālo dienestu klientu, Sociālo dienestu, gan arī pašu banku darba ikdiena, jo cilvēkiem nebūtu personīgi jāiet uz banku pēc papīra formāta dokumentiem.

Atgādinām, ka klientam, kurš vēršas Sociālajā dienestā pēc sociālās palīdzības vai sociālajiem pakalpojumiem, kuru piešķiršanai nepieciešams izvērtēt materiālo situāciju, ir jāiesniedz bankas konta pārskats par pēdējiem pilniem trim kalendāra mēnešiem.  Pašvaldības sociālais dienests, pārliecinoties par klienta ienākumiem, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, pieņem lēmumu par klientam nepieciešamo sociālo palīdzību vai sociālajiem pakalpojumiem.

www.lm.gov.lv


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *