Informācija tiem, kas studē vai gatavojas studē!
Veikti grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 29. maija noteikumos Nr.220 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 220), kas stājās spēkā ar 2015. gada 31. decembri.
Grozījumi paredz, ka turpmāk personām ar I un II invaliditātes grupu nebūs nepieciešams studiju kredīta un studējošā kredīta (turpmāk – kredīts) nodrošinājums, proti, personas ar I un II invaliditātes grupu varēs saņemt valsts garantētu kredīta nodrošinājumu 100 procentu apmērā no kopējās izsniegto kredītu summas. Lai personas ar I vai II invaliditātes grupu varētu pieteikties kredītam bez kredīta nodrošinājuma, tām jāvēršas kredītiestādē, uzrādot dokumentu, kas apliecina invaliditātes statusu un jāaizpilda nepieciešamā iesnieguma forma. Šie grozījumi nodrošina iespēju personām ar I vai II invaliditātes grupu apgūt augstāko izglītību un paaugstināt savu konkurētspēju darba tirgū.

Ar pilnu MK noteikumu nr. 220 saturu varat iepazīties: http://likumi.lv/doc.php?id=25577 .


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *