Vēlaties kļūt par treneri?
Vadošā treneru tālākizglītības iestāde - Latvijas Treneru tālākizglītības centrs aicina pievienoties C kategorijas treneru mācībām, lai kļūtu par treneri jebkurā sporta veidā!
Mācību sākums - 2016.gada 15.janvārī.

Mācību ilgums - 6 mēneši.

Mācību norises vieta - Brīvības iela 333, Rīga (Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija).

Mācību laiks - piektdienas un sestdienas, no plkst. 10.00 - 15.30.

Mācību maksa - 650 euro. (iespējams nomaksāt vairākās daļās)

Nepieciešamā izglītība - vidējā izglītība.

Mācību priekšmeti - anatomija, sporta fizioloģija, sporta psiholoģija, sporta pedagoģija, treniņu teorija, sporta medicīna, sportistu uzturs, izvēlētais sporta veids.

Biedrības „Latvijas Treneru tālākizglītības centrs” C kategorijas sporta speciālistu programma paredzēta sporta speciālistiem un citiem interesentiem, kuriem nav augstākās izglītības sportā, bet kuri vēlas uzsākt vai turpināt darbu par sporta treneri, saskaņā ar 2010.gada 26.janvāra MK noteikumiem Nr.77 "Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām". Mācību programma ir licenzētā Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības un kvalitātes valsts dienestā 29.11.2010.

Latvijas Treneru tālākizglītības centrā:

           zināšanas sniedz labākie sporta nozares teorētiķi un praktiķi;

           tiek izsniegtas katras lekcijas prezentācijas un mācību materiāli gan drukātā veidā, gan elektroniski;

           izglītības procesa nodrošināšanās tiek izmantota individualizēta e-vide;

           brīvi var piekļūt un izmantot plašu sporta zinātnes bibliotēku;

           var iegūt prasmi plānot un izstrādāt treniņu gada plānus, novērtēt audzēkņu sagatavotību, izstrādāt sagatavotībai atbilstošus vingrinājumus, kas nodrošina efektīvu iedarbību, attīstīt sporta veidam nepieciešamās īpašības, u.c.;

           ir iespējams iegūt jaunus kontaktus;

           var ērti nokļūt gan ar privāto, gan ar sabiedrisko transportu.

Pieteikšanās mācībām: līdz 2016.gada 10.janvārim. Pieteikties mācībām var elektroniski, nosūtot e-pastu uz adresi: birojs@treneruizglitiba.lv vai telefoniski (67556734, 26196486), vai arī aizpildot elektronisko pieteikumu anketu mājas lapā: http://www.treneruizglitiba.lv/index.php/dokumenti-cmacibas

Papildus informāciju par C kategorijas sporta speciālistu programmas realizāciju variet iegūt Latvijas Treneru tālākizglītības centra interneta mājas lapā: www.treneruizglitiba.lv .


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *