Konferences „ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām aspekti Latvijā” prezentācijas
3. decembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika Tiesībsarga biroja rīkotā konferences „ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām aspekti Latvijā”. Internetā šobrīd pieejamas visu pasākuma dalībnieku prezentācijas.

ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām darbība Latvijā personu ar invaliditāti skatījumā

Raimonds Koņuševskis, Tiesībsarga biroja Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas vadītāja vietnieks, pētījums “Personu ar invaliditāti aptauja”

http://www.tiesibsargs.lv/files/content/nvobalva/R_Konusevskis_Tiesibsargs_personu%20ar%20invaliditati%20aptauja.pdf

Ivars Balodis, Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” valdes priekšsēdētājs

http://www.tiesibsargs.lv/files/content/nvobalva/I_Balodis_Apeirons_03122015.pdf

Normunds Pīlips, Latvijas Neredzīgo biedrības Centrālās valdes priekšsēdētājas vietnieks

http://www.tiesibsargs.lv/files/content/nvobalva/N_Pilips_Latvijas_Neredzigo_Biedriba_ANO%20Konvencijas_darbiba_03122015.pdf

Edgars Vorslovs, Latvijas Nedzirdīgo savienības prezidents

http://www.tiesibsargs.lv/files/content/nvobalva/E_Vorslovs_Latvijas_Ndzirdigo_Savieniba_prezentacija_CRPD_03122015.pdf

Ieva Leimane-Veldmeijere, Resursu centra cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA” direktore

http://www.tiesibsargs.lv/files/content/nvobalva/I_Leimane_Veldmeijere_Zelda_03122015.pdf

ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām un sabiedrība

Ineta Rezevska, Tiesībsarga biroja Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas vadītāja, pētījums “Latvijas iedzīvotāju aptauja par personu ar invaliditāti tiesībām”

http://www.tiesibsargs.lv/files/content/nvobalva/I_Rezevska_Tiesibsargs_iedzivotaju_aptauja.pdf

Agita Lūse, sociālantropoloģe, Rīgas Stradiņa universitāte Komunikācijas fakultātes docente

http://www.tiesibsargs.lv/files/content/nvobalva/A_Luse_Kas_spej_cilveku_iespejot_03122015.pdf

Līga Stabulniece, SIA Rimi Latvija Personāla vadītāja

http://www.tiesibsargs.lv/files/content/nvobalva/L_Stabulniece_Rimi_03122015.pdf

Elita Bernāte, Cēsu 2.pamatskolas speciālās izglītības skolotāja

http://www.tiesibsargs.lv/files/content/nvobalva/E_Bernate_Ieklaujosa_izglitiba_Cesu_2_pamatskola.pdf

ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām darbība pašvaldību skatījumā

Anete Ilves, Tiesībsarga biroja Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas juriskonsulte, pētījums “ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ieviešana Latvijas pašvaldībās”

http://www.tiesibsargs.lv/files/content/nvobalva/A_Ilves_Tiesibsargs_Pasvaldibu_aptauja_03122015.pdf

Jānis Zilvers, Siguldas novada domes priekšsēdētāja vietnieks

http://www.tiesibsargs.lv/files/content/nvobalva/J_Zilvers_Siguldas_novads_03122015.pdf

Malda Caune, Salaspils novada domes priekšsēdētāja vietniece sociālajos un sporta jautājumos

http://www.tiesibsargs.lv/files/content/nvobalva/M_Caune_Salaspils_novads.pdf

Ina Balgalve, Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienības valdes priekšsēdētājas vietniece

http://www.tiesibsargs.lv/files/content/nvobalva/I_Balgalve_Pasvaldibu_Socialo_dienestu_vaditaju_apvieniba_03122015.pdf


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *