Liepājas Diakonijas centrs par veselības aprūpi personām ar īpašām vajadzībām.
Diakonijas centra rīkotajā konferencē “Veselības aprūpe personām ar īpašām vajadzībām”. tika pieņemta šāda rezolūcija:
Rezolūcija

Latvijas Republikas Valsts prezidentam, LR Ministru kabinetam, LR Labklājības ministram, LR Finanšu ministram, LR Veselības ministram, LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētājai, LR Tiesībsargam, Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājam, Nevalstiskām  organizācijām, masu medijiem un Latvijas sabiedrībai

„Veselības aprūpe personām ar īpašām vajadzībām”


2015. gada 27. novembrī Liepājas Krusta ev. lut. baznīcā notika Liepājas Diakonijas centra rīkota konference “Veselības aprūpe personām ar īpašām vajadzībām”. Konferencē piedalījās pārstāvji no nevalstiskām organizācijām, medicīnas nozares speciālisti un eksperti. Konference rīkota ar mērķi uzlabot personām ar īpašām vajadzībām, iespēju  saņemt cilvēka cienīgu veselības aprūpi.
Mēs lūdzam īstenot sekojošas prasības:
1. Kopš 2009.gada 1.janvāri VSAA uzskaitē esošo cilvēku ar invaliditāti skaits palielinājies par 49 674 (vai 41,8%). Savukārt, saskaņā ar VSAA  2015.gada augusta mēneša datiem  personu skaits ar invaliditāti, salīdzinājumā ar 2015.gada 1.janvāri, ir palielinājies no 168 496 personām līdz 171 492 personām, t.i., par 2996 personām vairāk. Minētais palielinājums rada papildus slogu valsts budžetam un palielina sociālā budžeta un veselības budžeta izdevumus. Mēs lūdzam sniegt detalizētu skaidrojumu par iemesliem, kāpēc personu ar invaliditāti skaits ir tik ļoti pieaudzis.
2. Nacionālais Veselības Dienests ziņo, ka uz 2015.gada 1.janvāri 25 219 pacientu gaida rindu uz lielo locītavu endoprotezēšanas operācijām, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir palielinājusies par 2000 pacientiem. Vēlamies zināt Veselības ministrijas viedokli un finanšu  plānus 2016. gadam, lai mazinātu nesamērīgi lielo rindu uz endoprotezēšanas operācijām, jo lielākā daļa pacientu ir darba spējīgā vecumā.
3. Rast iespēju, personām ar invaliditāti, akūtu vai hronisku slimību paasinājumu gadījumos, apmeklējot ģimenes ārstu vai atrodoties stacionārā, atlaist līdzmaksājuma apjomu.
4. Latvijā ir viens no augstākiem pacientu līdzmaksājumu rādītājiem, starp  Eiropas Savienības valstīm. Uzskatām, ka veselības nozarei ir jāpalielina finansējums, lai izskaustu kvotas medicīnas pakalpojumu saņemšanā un līdzfinansējumu medikamentu iegādē.
5. Valstī būtu jānosaka minimālais medicīnas pakalpojumu grozs, saskaņā ar Satversmes 111. pantu: Valsts aizsargā cilvēku veselību un garantē ikvienam medicīniskās palīdzības minimumu.
6. Ieviest veselības apdrošināšanas polises personām ar invaliditāti un pensionāriem, atvēlot 50% no solidaritātes nodokļa šīm vajadzībām.
7. Valdībai ir jāinformē par iemesliem, kāpēc veselības aprūpē ir tik zems finansējums, lai lai netiktu grauts veselības aprūpes darbinieku prestižs.

8. Pieprasījums pēc tehniskiem palīglīdzekļiem aug. Ja uz 01.01.2015 5852 personas gaidīja rindā uz palīglīdzekļiem, tad uz 01.10.2015 tās bija 6114 personas, no kurām 856 - steidzamā kārtā (t.sk. bērniem). Labklājības ministrija pieprasīja 2016. gadam papildus 4,9 milj., tomēr Ministru kabinets ir paredzējis no 2016.-2018.gadam ikgadēja papildus finansējumu reāli 1 645187 EUR apmērā. Jau tagad ir skaidrs, ka šis finansējums ir daudz par mazu. Lūdzam rast papildus iespējas finansēt tehniskos palīglīdzekļus.
9. Vairāku gadu garumā tiek gatavota e-veselības sistēma,  kas atvieglotu darbu medicīnas darbiniekiem, uzlabotu pakalpojumu saņemšanu pacientiem un ietaupītu finanšu līdzekļus. Kad tā tiks ieviesta dzīvē?
10.  Paredzēt, ka NVO, kas darbojas veselības jomā varētu saņemt valsts pasūtījumu par atsevišķiem pakalpojumiem un valsts apmaksātu atalgojumu valdes locekļiem, kas netiek aplikts ar nodokļiem.
11. Medicīnas mācību iestāžu studentiem nodrošināt  svešvalodu apguvi -  gan angļu, gan krievu valodu.
12. Attīstīt sadarbību ar Valsts ieņēmumu dienestu, informējot par ārstnieciskiem pakalpojumiem, kas uzskatāmi par attaisnotiem izdevumiem, lai samazinātu savu ar nodokļiem apliekamo ienākumu.
13. NVO izveidot Liepājas pilsētā un reģionā veselības istabas, kurās ikvienai personai būtu iespējams saņemt konsultācijas un atbalstu jautājumos par primāro veselības aprūpi, organizēt izglītojošus preventīvus pasākumus par veselīgu uzturu un dzīves veidu. Izmantot ESF paredzētos līdzekļus primārās veselības pasākumu organizēšanai, sadarbībā ar Liepājas pilsētas domi.
14. NVO, atbilstoši profilam, izstrādāt bukletu - ceļvedi, kas palīdzētu slimniekiem orientēties pakalpojumu un izmeklējumu saņemšanā, atbilstoši likumdošanai.

Konferencē piedalījās pārstāvji no sekojošām nevalstiskām organizācijām:

Kaulu, locekļu un saistaudu slimnieku biedrība
Liepājas Neredzīgo biedrība
Liepājas Diakonijas centrs

Liepājas Diakonijas centram ir pieejams pilns dalībnieku saraksts.
Ja vēlaties papildus informāciju, lūdzu sazināties ar Liepājas Diakonijas centru,
tel. 634-26707, diakonija.liepaja@gmail.com


Liepāja, 2015.gada 27. novembris

Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *