ST lemj, ka arī tiesneši var kļūt par asistentu savam bērnam ar invaliditāti
Satversmes tiesa (ST) 23.novembrī pieņēmusi spriedumu, ka norma, kas liedz tiesnesim būt par sava bērna ar invaliditāti asistentu, neatbilst Satversmei, informēja ST priekšsēdētāja palīdze Līna Kovalevska.
Viņa skaidroja, ka iepriekš tika apstrīdēti likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" noteiktie amati un nodarbošanās veidi, ar kuriem ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu (arī tiesneša amatu). Cita starp amatpersona var veikt pedagoģisko, zinātnisko un radošo darbu, savienot amatpersonas statusu ar amatu, kuru tā ieņem saskaņā ar likumu vai starptautisku līgumu, veikt eksperta darbu un tamlīdzīgi.

Konstitucionālo sūdzību iesniedza tiesnese, kura audzina bērnu ar invaliditāti. Viņam nepieciešama īpaša aprūpe. Ministru kabineta noteikumi paredz, ka bērns šādā gadījumā var saņemt apmaksātu asistenta pakalpojumu, ko var sniegt arī viens no bērna vecākiem. Apstrīdētā norma pieteikuma iesniedzējai kā tiesnesei liedza sniegt asistenta pakalpojumu savam bērnam ar invaliditāti, jo šā pakalpojuma sniegšanu nav atļauts savienot ar tiesneša amatu.

Sūdzības iesniedzēja uzskatīja, ka tādējādi tiek pārkāptas Satversmē garantētās ģimenes un bērna ar invaliditāti tiesības uz īpašu aizsardzību. Pieteikuma iesniedzēja uzskatīja, ka apstrīdētā norma neatbilst arī Satversmē ietvertajam vienlīdzības principam, proti, visiem vecākiem, kuri audzina bērnu ar invaliditāti, esot jābūt vienlīdzīgām tiesībām sniegt asistenta pakalpojumu savam bērnam un saņemt par to valsts noteikto samaksu.

Satversmes tiesa atzina, ka apstrīdētajai normai ir leģitīms mērķis, proti, ierobežojot tiesneša nodarbošanās jomas, norma nodrošina tiesneša kā amatpersonas darbības atklātumu un atbildību sabiedrības priekšā un tiesu varas neatkarību demokrātiskā valstī. Tādējādi norma aizsargā citu personu tiesības un demokrātisko valsts iekārtu.

Tomēr situācijā, kad norma tiesnesim liedz sniegt asistenta pakalpojumus savam bērnam ar invaliditāti, nav piemērota leģitīmā mērķa sasniegšanai.

Satversmes tiesa secināja, ka Saeima nav sniegusi argumentus tam, ka tieši asistenta pakalpojuma sniegšana savam bērnam nostādītu tiesnesi interešu konflikta situācijā vai tiesneša neatkarību pakļautu lielākam riskam nekā tiesneša amata savienošana ar apstrīdētajā normā atļautajiem nodarbošanās veidiem.

Tādējādi ST atzina apstrīdēto normu par neatbilstošu Satversmē noteiktajam, ka visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā.

ST spriedums ir galīgs un nepārsūdzams.


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *