Konference „ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām aspekti Latvijā” 3.decembrī
Tiesībsargs Juris Jansons aicina Jūs uz konferenci “ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām aspekti Latvijā”, ko Tiesībsarga birojs organizē sadarbībā ar Invalīdu un viņu draugu apvienību “Apeirons” un Latvijas Nacionālo bibliotēku.
Konferences mērķis ir novērtēt, kas praktiski ir mainījies personu ar invaliditāti dzīvē no brīža, kad 2010.gada 31.martā Latvijā spēkā stājās ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām. Tādēļ konferences pirmā sesija veltīta personu ar invaliditāti skatījumam, otrajā aplūkos sabiedrības viedokli, bet trešajā – pašvaldību vērtējumu. Konferencē tiesībsargs iepazīstinās ar trim apjomīgiem pētījumiem, kas veido ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām monitoringa ziņojumu. Vienlaikus savā pieredzē, vērtējumā un priekšlikumos dalīsies gan personu ar invaliditāti pārstāvošās nevalstiskās organizācijas, gan pašvaldību pārstāvji un eksperti.

Konference norisināsies šī gada 3.decembrī no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.10 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (Mūkusalas ielā 3, Rīgā), Konferenču centra konferenču zālē.

Konferencei lūgums pieteikties elektroniski līdz 2015.gada 24.novembrim, nosūtot e-pastu uz elektronisko adresi registracija@tiesibsargs.lv, norādot savu vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju. Lai veiksmīgāk varētu izplānot konferences telpas izkārtojumu, lūgums norādīt, ja izmantojat kādus tehniskos palīglīdzekļus (piemēram, ratiņkrēslu) un vai Jūs pavadīs asistents. Telpas ietilpības dēļ dalību apstiprināsim pirmajiem 150 klausītājiem. Dalība konferencē ir bez maksas.

Detalizēta konferences programma:

Konference „ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām aspekti Latvijā”

Norises vieta: Latvijas Nacionālā bibliotēka, Mūkusalas ielā 3, Rīgā Konferenču centra konferenču zāle 

10:00 Dalībnieku reģistrācija

10:30-10:45 Konferences atklāšana 

Juris Jansons, Latvijas Republikas tiesībsargs 

Ivars Balodis, Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” valdes priekšsēdētājs  

Andris Vilks, Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors 

 

10:45-11:40 ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām darbība Latvijā   personu ar invaliditāti skatījumā 

Moderators: Ivars Balodis 

Raimonds Koņuševskis, Tiesībsarga biroja Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas   vadītāja vietnieks, pētījums “Personu ar invaliditāti aptauja” 

Ivars Balodis, Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” valdes priekšsēdētājs 

Pēteris Locāns, Latvijas Neredzīgo biedrības Centrālās valdes loceklis 

Edgars Vorslovs,  Latvijas Nedzirdīgo biedrības prezidents 

Ieva Leimane-Veldmeijere, Resursu centra cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA” direktore

11:40-12:00 Diskusija  

12:00-12:30 Pārtraukums  

12:30-13:35 ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām un sabiedrība 

Moderatore: Ineta Rezevska 

Ineta Rezevska, Tiesībsarga biroja Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas   vadītāja, pētījums “Latvijas iedzīvotāju aptauja par personu ar invaliditāti   tiesībām”

Agita Lūse, sociālantropoloģe, Rīgas Stradiņa universitāte, Komunikācijas fakultātes docente 

Līga Stabulniece, SIA Rimi Latvija Personāla vadītāja 

Elita Bertāne, Cēsu 2.pamatskolas speciālās izglītības skolotāja 

13:35-14:00 Diskusija  

14:00-15:00 Pusdienu pārtraukums  

15:00-15:45 ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām darbība pašvaldību skatījumā

Moderatore: Anete Ilves

Anete Ilves, Tiesībsarga biroja Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas juriskonsulte, pētījums “ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ieviešana Latvijas pašvaldībās” 

Jānis Zilvers, Siguldas novada domes priekšsēdētāja vietnieks 

Malda Caune, Salaspils novada domes priekšsēdētāja vietniece sociālajos un sporta jautājumos 

Iveta Sietiņsone, Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienības valdes priekšsēdētāja

15:45-16:00 Diskusija

16:00-16:10 Kopsavilkums  Juris Jansons, Latvijas Republikas tiesībsargs  


Komentāri
Tatjana Moisejeva
2016-12-18 12:59:48
mms://ier-w.latvijasradio.lv/pppy?20161217D090600100000 – 17.12.2016. 9:06 LR4 (107.7)
Vārds: *
Komentārs: *