Starptautisks pētījums par izglītības mobilitāti vidusskolēniem ar disleksiju
Te Erasmus+ partnerības projekta “Izglītības pakalpojumu mobilitāte vidusskolēniem ar disleksiju” pētījums par to, cik kvalitatīvus izglītības pakalpojumus saņem jaunieši ar disleksiju četrās projekta valstīs – Latvijā, Čehijā, Bulgārijā un Turcijā.

Galvenais pētījuma secinājumi ir, ka izglītības pakalpojumu (atbalsta pasākumi, papildu apmācība, IKT izmantošana) kvalitāte skolēniem, pārejot no zemāka izglītības līmeņa uz augstāku (sākumskola – pamatskola – vidusskola), tikai pasliktinās gan intensitātē, gan kvalitātē, izņemot Čehiju.

Latvijā nepastāv izglītības pakalpojumu mobilitāte vidusskolēniem ar disleksiju – tas, kas ir pieejams, ir minimāls un nejaušs, ne sistēmisks un pēctecīgs. Skolēni ar disleksiju Latvijā ir ignorēti un diskriminēti.

Lielāko atbalstu un IKT skolēniem ar disleksiju nodrošina vecāki; tā ir izteikta sociālās nevienlīdzības situācija – daudzi vidusskolēni ar disleksiju paliek bez atbalsta, jo to vecāki nevar nodrošināt savu kompetences, laika un finanšu ierobežojumu dēļ.

Ja IZM apgalvo, ka katrs skolēns ar speciālām vajadzībām saņem 82% papildus valsts finansējumu, tad ir jāmaina regulējums un prakse, lai tas tā tiešām būtu. Finansējums ne tikai atbalsta personālam, jo tam vairs nav būtiskas pozitīvas ietekmes uz vidusskolēnu mācību sasniegumiem, bet papildus apmācībai (mācību priekšmetu skolotāju pieejamībai) un personāla lietojuma IKT iegādei.

Ar pētījuma rezultātiem jūs varat iepazīties šeit: http://www.disleksija.lv/data/modyslexia/starpt-analize-lv-271015-2.pdf


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *