Rīga plāno nodrošināt sociālos pakalpojumus pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem
Rīgas pašvaldība tuvāko gadu laikā varētu īstenot deinstitucionalizācijas projektu, kas paredzētu, ka pašvaldība piedalīsies sociālo pakalpojumu nodrošināšanā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, šodien vienojās Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas deputāti.
Rīgas plānošanas reģions Rīgas domes Labklājības departamentā ir iesniedzis nodomu protokola projektu un lūdzis izskatīt iespēju no Rīgas pašvaldības puses to parakstīt.

Nodomu protokola projektā tiek paredzēts, ka Rīgas pašvaldība piedalīsies sociālo pakalpojumu nodrošināšanā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts finansētajās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās. Projekts pakalpojumus nodrošināt paredz arī šo cilvēku bērniem un viņu ģimenēm, kuras dzīvo un kuru dzīvesvieta ir deklarēta Rīgas administratīvajā teritorijā.

Projektā paredzēts arī, ka pašvaldība iesaistīsies informatīvo un izglītojošo pasākumu nodrošināšanā, kas vērsti uz sabiedrības attieksmes maiņu audžuģimeņu, adoptētāju un aizbildņu skaita palielināšanai.

Tāpat nodomu protokola projektā ir noteikts, ka, ja minētajām mērķa grupām nodrošināmo sociālo pakalpojumu izveidei - telpu renovācija, būvniecība un citi - būs nepieciešams piesaistīt Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu, tad Rīgas pašvaldība piedalīsies šo pakalpojumu nodrošināšanā pēc to izveides.

Domes Labklājības departaments vērš uzmanību uz to, ka no Rīgas pašvaldības puses, parakstot nodomu protokola projektu, jāņem vērā, ka deinstitucionalizācijas projekta īstenošanas gadījumā var rasties papildu izmaksas, kuras būs nepieciešams finansēt no Rīgas pašvaldības budžeta.

Projektā paredzēto sociālo pakalpojumu nodrošināšanu plānots sākt no 2017.gada. Pašvaldība ir aprēķinājusi provizoriskās projekta izmaksas - 2017.gadā būtu nepieciešams priekšfinasējums 205 750 eiro apmērā, bet pašvaldības līdzfinansējums projekta īstenošanai būtu 730 600 eiro. Šīs summas ir aptuvenas, un projekta īstenošanas gaitā var mainīties.

Projekta īstenošanas periods ir no 2017. līdz 2022.gadam.

Kā ziņots, arī domes Sociālo jautājumu komiteja 13.oktobrī atbalstīja nodomu protokola projektu par Rīgas pašvaldības dalību deinstitucionalizācijas projekta īstenošanā ar nosacījumu, ka pašvaldības attiecīgā gada budžetā tiks piešķirts papildu finansējums, ja šāda nepieciešamība radīsies pēc nodomu protokola parakstīšanas, Rīgā īstenojot minēto projektu.

Jautājumu vēl skatīs domes Finanšu un administrācijas lietu komiteja.


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *