LELB Diakonijas centra struktūrvienība “Dienas centrs “Mēs”” piedāvā dažādas aktivitātes:
Dienas centrs atrodas jaunajās sociālajās mājās Imantas 8. līnijā1, korpuss 3. Darba laiks darba dienās 10:00 – 16:00, tālr. 26688762
Piedāvājam:

           Fiziskās aktivitātes – individuālās un grupu nodarbības.

           Tematiskās nodarbības.

           Praktiskās latviešu valodas nodarbības (Iepriekš piesakoties).

           Angļu sarunvalodas nodarbības (iesācējiem).

           Atbalsta grupas.

           Anonīmo Alkoholiķu sadraudzība (AA) sapulces, tuvāka informācija pa t.25926059 Helmuts, t.29276358 Aivars un internetā http://aa.org.lv/

           Radošās darbnīcas.

           Dziesmu pēcpusdienas.

           Otrdienās un ceturtdienās darbojas veļas mazgātava.

           Trešdienās plkst.11:00 svētbrīdis, plkst.14:00 zupas virtuve.

           Ceturtdienās pieejama masāža (pēc iepriekšēja pieraksta).

           Teātra nodarbības.

           Piektdienās plkst.12:00 Kulinārijas pēcpusdienas.

           Dienas centrā brīvi pieejami laikraksti, žurnāli, grāmatas un galda spēles.

           Frizieris – matu griešana (pēc iepriekšēja pieraksta).

           Kopīgi svinam svētkus un organizējam dažādus kultūras pasākumus.

Piedāvā arī  TEORĒTISKO UN PRAKTISKO APMĀCĪBU SEMINĀRS "MĀKA IEPAZĪT SEVI, ATTĪSTĪT SAVU PERSONĪBU " N AKTĪVI VEIDOT SAVAS DZĪVES SCENĀRIJU, kuru vada  Māra Daldere

 • Prasme apzināties sevi kā personību.
 • Personības raksturojums. Statuss un projekcijas.
 • Personības vajadzības un uzvedības motivācija.
 • Personīgās vērtības un iespējamie dzīves scenāriji.
 • Prasme novērst psiholoģiskās barjeras.
 • Prasme iegūt „Autoritātes indeksu”.

Metodes: teorijas izklāsts, diskusija, praktiskie darbi.*

 • Prasme veidot pozitīvas attiecības ar sevi un apkārtējiem.
 • Prasme atpazīt savu un citu Ego stāvokļus.
 • Cilvēku savstarpējās mijietekmēšanās modeļu apzināšanās.
 • Prasme veidot pozitīvas attiecības ar sevi un dažādu izturēšanās veidu cilvēkiem.

Metodes: teorijas izklāsts, diskusija, praktiskie darbi.*

 • Prasme atpazīt un vadīt savu personīgo stresa līmeni savu mērķu sasniegšanai.
 • Paaugstināta, pazemināta un optimāla stresa līmeņa atpazīšana un noteikšana.
 • Personīgo stresu izraisošo faktoru un tā ietekmes uz lēmumu pieņemšanu un rīcību apzināšanās.
 • Personīgā stresa līmeņa vadīšana.

Metodes: teorijas izklāsts, diskusija, praktiskie darbi.*

 • Prasme uzņemties rūpes un atbildību par savu rīcību. Emocionālā inteliģence.
 • Emocionālās inteliģences būtība un tās nozīme personības dzīves scenārijā.
 • Konstruktīva un nekonstruktīva rīcība.
 • Prioritāšu noteikšana. Darbības plānošana.
 • Pozitīva domāšana. VIND princips.

Metodes: teorijas izklāsts, diskusija, praktiskie darbi.*

*Praktiskajos darbos ietilpst dažādas metodes, izmantojot testus, mūziku, krāsas, relaksāciju, vizualizāciju.

 Dienas centra “Mēs” darba plāns oktobra mēnesim

12. oktobris:

0:00 Praktiskā latviešu valoda – 1. līmenis

11:00 Rožukroņa lūgšana

12:00 “Bēgļu gaitas Ziemeļāfrikā 50. gados” Ansis Reinhards

13:00 Netradicionālo rokdarbu darbnīca

15:00 Domu biedru grupa

“Nāc un piedalies!”

10:00-16:00 Datorapmācība (iepriekš piesakoties)

9:30-13:30 Vingrošana kopā ar treneri Jāni

9:00-17:00 Vingrošana grupās un individuāli, nūjošana 

10:00 – 16:00 Brīvais apmeklējums, sociālā darbinieka konsultācijas pēc nepieciešamības

 

13. oktobris

10:00 Sadraudzība “Runāsim latviski”

11:00  Seminārs “Māka iepazīt sevi, attīstīt savu personību un aktīvi veidot savas dzīves scenāriju” psiholoģe Māra Daldere

14:00 Sadziedāsim kopā!

16:00 Pašpalīdzības grupa “Atbalsts Tev”

10:00-15:00 Veļas mazgāšana

9:00-17:00 Vingrošana grupās un individuāli, nūjošana 

10:00 – 16:00 Brīvais apmeklējums, sociālā darbinieka konsultācijas pēc nepieciešamības

 

14. oktobris

11:00 Svētbrīdis

12:00-14:00 Individuālas sarunas un diskusija ar mācītāju

14:00 Galda kopība - ēd vesels!

15:00 Adīšanas un tamborēšanas pulciņš “Čaklās rokas”

9:30-13:30 Vingrošana kopā ar treneri Jāni

9:00-17:00 Vingrošana grupās un individuāli, nūjošana 

10:00 – 16:00 Brīvais apmeklējums, sociālā darbinieka konsultācijas pēc nepieciešamības

 

15. oktobris

11:00 Lekcija par veselīgu dzīvesveidu. Baiba Bērziņa

14:00 Tradicionālā dziedāšana "Cauri gada ritam”

10:00-15:00 Veļas mazgāšana

9:00-17:00 Vingrošana grupās un individuāli, nūjošana 

10:00 – 16:00 Brīvais apmeklējums

 

16. oktobris

10:00 Praktiskā latviešu valoda – 2. līmenis

12:00 Kulinārijas pulciņš

14:00 Teātra nodarbība

9:00-17:00 Vingrošana grupās un individuāli, nūjošana 

10:00 – 16:00 Brīvais apmeklējums, sociālā darbinieka  konsultācijas pēc nepieciešamības

 

19. oktobris

10:00 Praktiskā latviešu valoda - 1. līmenis

11:00 Rožukroņa lūgšana

12:00 Angļu sarunvaloda “Let's Speak English”

13:00 Netradicionālo rokdarbu darbnīca

15:00 Domu biedru grupa

“Nāc un piedalies!”

10:00-16:00 Datorapmācība (iepriekš piesakoties)

9:30-13:30 Vingrošana kopā ar treneri Jāni

9:00-17:00 Vingrošana grupās un individuāli, nūjošana 

10:00 – 16:00 Brīvais apmeklējums, sociālā darbinieka konsultācijas pēc nepieciešamības

 

20. oktobris

10:00 Sadraudzība “Runāsim latviski”

11:00  Seminārs “Māka iepazīt sevi, attīstīt savu personību un aktīvi veidot savas dzīves scenāriju” psiholoģe Māra Daldere

14:00 Sadziedāsim kopā!

16:00 Pašpalīdzības grupa “Atbalsts Tev”

10:00-15:00 Veļas mazgāšana

9:00-17:00 Vingrošana grupās un individuāli, nūjošana 

10:00 – 16:00 Brīvais apmeklējums, sociālā darbinieka konsultācijas pēc nepieciešamības

 

21. oktobris

11:00 Svētbrīdis

13:00 Lekcija par veselīgu dzīvesveidu “Silts ēdiens” Jānis Hahelis

12:00-14:00 Individuālas sarunas un diskusija ar mācītāju

14:00 Galda kopība - ēd vesels!

15:00 Adīšanas un tamborēšanas pulciņš “Čaklās rokas”

9:30-13:30 Vingrošana kopā ar treneri Jāni

9:00-17:00 Vingrošana grupās un individuāli, nūjošana 

10:00 – 16:00 Brīvais apmeklējums, sociālā darbinieka konsultācijas pēc nepieciešamības

 

22. oktobris

11:00 Lekciju cikls mākslas vēsturē

14:00 Tradicionālā dziedāšana "Cauri gada ritam”

10:00-15:00 Veļas mazgāšana

9:00-17:00 Vingrošana grupās un individuāli, nūjošana 

10:00 – 16:00 Brīvais apmeklējums

 

23. oktobris

10:00 Praktiskā latviešu valoda – 2. līmenis

12:00 Kulinārijas pulciņš

14:00 Teātra nodarbība

9:00-17:00 Vingrošana grupās un individuāli, nūjošana 

10:00 – 16:00 Brīvais apmeklējums, sociālā darbinieka konsultācijas pēc nepieciešamības

 

26. oktobris

10:00 Praktiskā latviešu valoda - 1. līmenis

11:00 Rožukroņa lūgšana

12:00 Filma “Luters”

13:00  Netradicionālo rokdarbu darbnīca

15:00 Domu biedru grupa

“Nāc un piedalies!”

10:00-16:00 Datorapmācība (iepriekš piesakoties)

9:30-13:30 Vingrošana kopā ar treneri Jāni

9:00-17:00 Vingrošana grupās un individuāli, nūjošana 

10:00 – 16:00 Brīvais apmeklējums, sociālā darbinieka konsultācijas pēc nepieciešamības

 

27. oktobris

10:00 Sadraudzība “Runāsim latviski”

11:00  Seminārs “Māka iepazīt sevi, attīstīt savu personību un aktīvi veidot savas dzīves scenāriju” psiholoģe Māra Daldere

14:00 Sadziedāsim kopā!

16:00 Pašpalīdzības grupa “Atbalsts Tev”

10:00-15:00 Veļas mazgāšana

9:00-17:00 Vingrošana grupās un individuāli, nūjošana 

10:00 – 16:00 Brīvais apmeklējums, sociālā darbinieka konsultācijas pēc nepieciešamības

 

28. oktobris

11:00 Svētbrīdis

12:00-14:00 Individuālas sarunas un diskusija ar mācītāju

14:00 Galda kopība - ēd vesels!

15:00 Adīšanas un tamborēšanas pulciņš “Čaklās rokas”

9:30-13:30 Vingrošana kopā ar treneri Jāni

9:00-17:00 Vingrošana grupās un individuāli, nūjošana 

10:00 – 16:00 Brīvais apmeklējums, sociālā darbinieka konsultācijas pēc nepieciešamības

 

29. oktobris

10:00-12:00 Humānā palīdzība

14:00 Tradicionālā dziedāšana "Cauri gada ritam”

10:00-15:00 Veļas mazgāšana

9:00-17:00 Vingrošana grupās un individuāli, nūjošana 

10:00 – 16:00 Brīvais apmeklējums

 

30. oktobris

10:00 Praktiskā latviešu valoda– 2. līmenis

12:00 Kulinārijas pulciņš

14:00 Teātra nodarbība

9:00-17:00 Vingrošana grupās un individuāli, nūjošana 

10:00 – 16:00 Brīvais apmeklējums, sociālā darbinieka konsultācijas pēc nepieciešamības

 

Katru dienu centra darba laikā:

           Vingrošana pašiniciatīvas grupās un individuāli. Nūjošana.

           Iespēja individuāli vai pašiniciatīvas grupās radoši darboties dažādās rokdarbu tehnikās. 

           Sociālā darbinieka, pedagoga individuālās konsultācijas pēc nepieciešamības.

           Papildus regulārajām nodarbībām periodiski tiek organizēti pasākumi un koncerti (Valsts un gadskārtu svētki, kristīgās baznīcas svētki un dažādi kultūras pasākumi).

           Iespēja apskatīt izstādes.

 

Laipni gaidīti  Imantas 8.līnijā 1, korpuss 3

darba dienās 10.00 – 16.00

Tālr. 26688762

dienascentrs.mes@gmail.com

http://www.draugiem.lv/dienascentrsmes/


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *