Uzlabots vēl viens e-pakalpojums cilvēkiem ar invaliditāti
Labklājības ministrija (LM) ieviesusi pilnveidojumus e-pakalpojumā cilvēkiem ar invaliditāti, tādējādi uzlabojot klientu apkalpošanu un mazinot administratīvo slogu pašvaldībām saistībā ar atzinuma izsniegšanu, kas nepieciešams asistenta pakalpojuma saņemšanai pašvaldībā.
LM šovasar veikusi uzlabojumu izstrādi Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) e-pakalpojumā Universālais pakalpojums. Pilnveidojumi bija nepieciešami, lai pašvaldību sociālo dienestu darbinieki, neprasot iedzīvotājiem iesniegt izziņu no VDEĀVK, patstāvīgi varētu pārliecināties, vai cilvēkam ir izsniegts VDEĀVK atzinums par asistenta pakalpojuma nepieciešamību. Tas nozīmē, ka, tiklīdz pašvaldība noslēgs Vienošanos par sadarbību datu apmaiņā starp LM, tās padotībā esošajām valsts pārvaldes iestādēm un pašvaldību, e-pakalpojums klienta klātbūtnē būs pieejams tiešsaistē sociālā dienesta darbiniekam.

Līdz šim atzinumu varēja saņemt individuāli, vēršoties tajā VDEĀVK nodaļā, kurā cilvēkam ir noteikta invaliditāte, iesniegumu nosūtot pa pastu vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu vdeavk@vdeavk.gov.lv ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu, vai izmantojot portālā www.latvija.lv pieejamo e-pakalpojumu. VDEĀVK sagatavoto atzinumu var nosūtīt pa pastu uz iesniegumā norādīto adresi.

Tehniskais risinājums ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu izstrādāts LM īstenotā projekta Sociālās politikas monitoringa sistēmas pilnveide – SPP vienotās informācijas sistēmas izstrāde, ieviešana un e-pakalpojumu attīstīšana ietvaros.

Atgādinām, ka kopš 2013.gada 1.janvāra cilvēkiem ar invaliditāti ir pieejams asistenta pakalpojums pašvaldībā. Šobrīd LM rīcībā esošā statistiskā informācija liecina, ka pakalpojums ir ļoti pieprasīts, jo uz 2015.gada 1.augustu Latvijā pakalpojumu saņēma 7899 klienti, ko nodrošināja 7771 asistents.

Lai saņemtu asistenta pakalpojumu, cilvēkam ar invaliditāti jāvēršas pašvaldības sociālajā dienestā, iesniedzot Ministru kabineta noteikumos paredzētos dokumentus, tai skaitā VDEĀVK atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību cilvēkam.

www.lm.gov.lv


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *