LM izstrādā jaunu valsts informācijas sistēmu - LabIS
Labklājības ministrija (LM) izstrādā jaunu valsts informācijas sistēmu LabIS, lai īstenotās politikas novērtēšanai un turpmākai plānošanai iegūtu savlaicīgu, kvalitatīvu un savstarpēji saistītu statistiku. To izmantos argumentētas un pierādījumos balstītas sociālās politikas izstrādei.
LabIS apkopos datus gan no visām labklājības nozares informācijas sistēmām, gan citiem datu avotiem, kuros tiek uzkrāta sociālās politikas novērtēšanai un plānošanai nepieciešamā informācija.

Šobrīd daļu informācijas, kas nepieciešama monitoringam un starptautiski salīdzināmas sociālās statistikas iegūšanai, nodrošina LM un tās padotības institūcijas. Cita informācija, bez kuras nevar iegūt visaptverošu situācijas raksturojumu, glabājas citās statistikas datus apkopojošās valsts un pašvaldību iestādēs, kā arī pie juridiskām privātpersonām, kuras veic Valsts pārvaldes iekārtas likuma kārtībā deleģēto uzdevumu izpildi. Savukārt datu apmaiņu starp dažādām informācijas sistēmām, kurās tiek uzkrāti un apstrādāti fizisko personu personas dati, nav iespējams ieviest bez atbilstoša tiesiskā regulējuma, kurā būtu noteikta informācijas sistēmas LabIS darbība.

LabIS ietvaros veidos vidi, kurā varēs iekļaut fizisko personu datus tālākai to izmantošanai tikai anonimizētā vai kopsavilkumu līmenī, tādejādi nodrošinot fizisko personu datu aizsardzības nosacījumus. Vienlaikus LabIS izveide nodrošinās jau esošo informācijas sistēmu datu atkalizmantošanu integrētas statistikas izstrādei. LabIS kalpos kā palīglīdzeklis (tehnoloģisks rīks) kvalitatīvas, administratīvajos datu avotos balstītas un savstarpēji saistītas, statistiskās informācijas ieguvei, kāda šobrīd sociālo pakalpojumu jomā Latvijā nav pieejama.

LM uzsver, ka LabIS izmantos tikai statistiskās kopsavilkuma informācijas ieguvei un analīzei, nevis pabalstu un pakalpojumu uzraudzībai un administrēšanai.

LabIS saņems datus no Nodarbinātības valsts aģentūras, LM Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas SPOLIS, Sociālās integrācijas valsts aģentūras, Valsts darba inspekcijas, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, biedrības „Latvijas Nedzirdīgo savienība", biedrības „Latvijas Neredzīgo biedrība", VSIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"", Izglītības un zinātnes ministrijas, Centrālās statistikas pārvaldes, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības.

LM būs šīs sistēmas pārzinis, kas organizēs un vadīs LabIS izstrādi, ieviešanu un lietošanu. Savukārt VSAA uzturēs šīs sistēmas informācijas un tehnisko resursu funkcionalitāti un nodrošinās informācijas apriti.

Iepriekšminēto paredz otrdien, 18.augustā, valdībā apstiprinātie grozījumi likumā Par sociālo drošību. Tie vēl jāpieņem  Saeimā.

LabIS izstrāde notiek Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta Vienotās Labklājības informācijas sistēmas (LabIS), nozares centralizēto funkciju informācijas sistēmu un centralizētas IKT infrastruktūras attīstība ietvaros un tai jānoslēdzas līdz 2015.gada 11.septembrim. Rezultātā taps datu noliktava - valsts informācijas sistēma LabIS, kurā iekļaujot datus no vairākām informācijas sistēmām, būs iespējams iegūt vairākus simtus statistikas rādītāju pārskatu veidā, nodrošinot iespēju tos analizēt dinamikā.

www.lm.gov.lv


Komentāri
marygood02@gmail.com
2015-09-27 21:27:30
marygood02@gmail.com Sveiks draugs Mans vārds ir Marija. Es gribu sākt draudzības saites ar jums, jo es lasīt savu profilu, lūdzu, pieņemiet manu drauga pieprasījumu, es apliecinu jums, es jums laimīgs katru dienu. Paldies un ir lieliska diena. Es būšu pateicīgs, ja jūs varat sūtīt man e-pastu m-a-r-y-g-o-o-d-0-2-at-g-m-a-i-l-dot-c-o-m Plašāku informāciju par mani. Es nosūtīt jums savas fotogrāfijas, tiklīdz es jums nolasīt Mary. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// marygood02@gmail.com Hello friend My name is mary . I want to start a bond of friendship with you as I read your profile, please accept my friend request, I assure you I will make you happy every day. Thank you and have a great day. I will be grateful if you can send me an email m-a-r-y-g-o-o-d-0-2-at-g-m-a-i-l-dot-c-o-m for more information about me. I will send you my photos as soon as I read to you mary.
Vārds: *
Komentārs: *