Biedrība "Klubs "Verte"" ir uzsākusi projekta "Es Zinu, Es Varu, Es Daru" realizāciju
Biedrība "klubs "Verte"" ir uzsākusi Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta, programmas "NVO fonds" projektu "Es Zinu, Es Varu, Es Daru"

Projekta mērķis ir izveidot jaunu sociālu pakalpojumu Latvijā. Kura rezultātā tiktu aktivizēti cilvēki ar kustību traucējumiem, lai viņi kļūtu pēc iespējas aktīvāki un zinošāki pilsoņi, mazinot viņu sociālās atstumtības risku.

Projekta laikā cilvēkiem ar invaliditāti tiks nodrošināta informācija un pakalpojumi, kas nodrošinās viņu lielāku izpratni par savu invaliditāti, iespējām ko viņi var darīt, kur griezties, lai varētu saņemt pakalpojumus un informāciju, kas viņiem ir nepieciešama. Projekta ietvaros tiks veidotas atbalsta grupas un neatkarīgā dzīves treniņi, kuru laikā dalībnieki tiks motivēti labākai, aktīvākai dzīvošanai.
Projekta laikā paredzēts:
    Organizēt regulāras atbalsta grupas cilvēkiem ar invaliditāti, kuri invaliditāti ir ieguvuši nesen, lai motivētu viņus aktīvākai dzīvei. Atbalsta grupas tiks rīkotas 2 reizes mēnesī, 10 cilvēkiem, sākot ar 2014. gada martu līdz 2015. gada februārim;
 Veidot „Neatkarīgās dzīves treniņus”, cilvēkiem, kuri pārvietojas riteņkrēslā. Treniņu laikā būs pieejami dažādu speciālistu pakalpojumi, kā piemēram: ergoterapeita, fizioterapeita, psihologa u.c. speciālistu pakalpojumi. Sevišķs uzsvars tiks likts uz pašu riteņkrēsla lietotāju pozitīvās pieredzes apmaiņu. Kopā būs trīs neatkarīgās dzīves treniņi, katrā treniņā piedalīsies 10 cilvēki, katrs treniņš ilgs 7 dienas;
   Veidot prezentācijas seminārus pašvaldībām, par iespējām palīdzēt cilvēkiem ar kustību traucējumiem, izmantojot jauno sociālo pakalpojumu;
  Izveidot 25 video ar padomiem, par sadzīves lietām, cilvēkiem ar invaliditāti un pozitīvos stāstus par cilvēkiem ar invaliditāti un viņu sasniegumiem.

Projekts tiek realizēts pateicoties Eiropas ekonomikas finanšu instrumenta 2009 - 2014, NVO projektu programmai, ko atbalsta islande, Lihtenšteina un Norvēģija un administrē Sabiedrības integrācijas centrs.

Vairāk informācijau par projektu, Jūs varat uzzināt rakstot uz e-pastu: verte@apollo.lv 


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *