Noteiks jaunu kārtību pacienta medicīnisko datu izmantošanai pētījumos
4.augustā Ministru kabineta sēdē tika apstiprināti Veselības ministrijas izstrādātie Ministru kabineta noteikumi, kas nosaka kārtību, kādā varēs izmantot pacientu medicīniskos datus zinātnisko pētījumu veikšanai.
Atbilstoši pašlaik spēkā esošajai kārtībai pētnieki, t.sk., veselības un medicīnas jomas studenti savos pētījumos var izmantot informāciju, kurā pacients tiek identificēts netieši, savukārt, lai iegūtu piekļuvi personificētiem medicīnas datiem, nepieciešama personas rakstveida piekrišana, ko nereti iegūt nav iespējams.

Ministru kabineta noteikumi paredz, ka lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju, lai izmantotu medicīniskajos dokumentos fiksētos pacientu datus konkrētā pētījumā, izsniedz Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk - SPKC), pamatojoties uz personas iesniegumu un informāciju tam pievienotajos dokumentos. Atļauja izmantot pacienta datus konkrētā pētījumā tiks izsniegta tikai tad, ja vienlaicīgi pastāvēs sekojoši nosacījumi:

1) plānotā pacienta datu izmantošana ir nepieciešama pētījuma mērķu sasniegšanai un ir samērīga;

2) pētījuma mērķi nevar sasniegt, izmantojot neidentificējamus pacienta datus dažādās datubāzēs un reģistros;

3) ir paredzēta plānotā pētījuma rezultātu publicēšana;

4) persona ir reģistrējusi pacienta datu apstrādi konkrētajam mērķim vai nozīmējusi personas datu aizsardzības speciālistu, kas ir reģistrēts Datu valsts inspekcijā;

5) pētījuma vadītāja un vadošā pētnieka zinātniskā kvalifikācija ir atbilstoša tam, lai sekmīgi veiktu pētījumu.

Jaunā kārtība sniegs iespēju pētniekiem iegūt atļauju izmantot pacienta medicīniskos datus gadījumos, kas aprakstīti Pacientu tiesību likumā.

Arī turpmāk pacientam būs tiesības aizliegt savu medicīnisko datu izmantošanu pētniecībā. Lai aizliegtu medicīnisko datu nodošanu pētniekam, pacientam ir jāvēršas ārstniecības iestādē, kuras rīcībā ir pacienta dati, un rakstveidā jāaizliedz medicīnisko datu nodošana pētniekam.

http://www.vm.gov.lv/


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *