Vairāk nekā 60 cilvēki ar invaliditāti ieguvuši profesionālo kvalifikāciju
Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) Jūrmalas profesionālo vidusskolu absolvējuši vairāk nekā 60 cilvēki ar invaliditāti, iegūstot tādas profesionālās kvalifikācijas, kā datorsistēmu tehniķis, elektrotehnikas montētājs, palīgšuvējs, rūpniecības komercdarbinieks un informācijas ievadīšanas operators.
Lai veicinātu cilvēku ar invaliditāti un prognozējamu invaliditāti iekļaušanos darba tirgū, izglītības programmu apguvi SIVA Jūrmalas profesionālajā vidusskolā apmaksā valsts. Cilvēkiem ar invaliditāti un prognozējamu invaliditāti ir iespēja izvēlēties kādu no 15 dažādām izglītības programmām, pirms tam speciālistu vadībā izvēloties veselības stāvoklim, interesēm un iepriekšējai pieredzei piemērotāko profesiju.

Šogad SIVA Jūrmalas profesionālo vidusskolu absolvēja piecu izglītības programmu – Datorsistēmas, Elektrotehnika un elektronika, Komerzinības, Datoru lietošana un Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija, audzēkņi, apliecinot, ka ir apguvuši nepieciešamās zināšanas un prasmes izvēlētajā profesijā.

„Lepojamies ar absolventiem, kuri veiksmīgi apguvuši izglītības programmas, pierādījuši sevi praksēs uzņēmumos un ar ļoti labiem rezultātiem nokārtojuši eksāmenus. Profesionālās kvalifikācijas iegūšana un praktiskās iemaņas būs noderīgas arī turpmāk, papildinot profesionāļu rindas dažādu nozaru uzņēmumos un iestādēs,”  atzina SIVA direktore Ilona Jurševska.

Mācoties Jūrmalas profesionālajā vidusskolā cilvēkiem ar invaliditāti un prognozējamu invaliditāti valsts apmaksā ne tikai izglītības programmu apguvi, bet arī nodrošina speciālistu (piemēram, ārsta, psihologa, ergoterapeita u.c.) konsultācijas un nodarbības, dažādas veselību veicinošas procedūras, autovadīšanas apmācību, cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem – surdotulkošanu sadarbībā ar Latvijas Nedzirdīgo savienību, kā arī dzīvošanu dienesta viesnīcā un ēdināšanu.

www.siva.gov.lv


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *