Konference par izglītības kvalitāti jauniešiem ar disleksiju 8. maijā
Biedrība Pro Futuro aicina Jūs uz starptautisku konferenci par izglītības kvalitāti un pieejamību vidusskolēniem ar disleksiju jeb lasīšanas traucējumiem 2015. g. 8. maijā Rīgā, Eiropas Savienības mājā, Aspazijas bulvārī 28, 2. stāvā.

Konference notiks Erasmus+ projekta “Mobility of Services for Adolescents with Dyslexia” (“Izglītības pakalpojumu mobilitāte jauniešiem ar disleksiju”) ietvaros.

Konferences tēmas - izglītības tiesiskais regulējums Latvijā un tā ierobežojumi vienlīdzīgas un kvalitatīvas izglītības nodrošināšanā vidusskolēniem ar disleksiju (Marta Tilhena, Latvija),  disleksijas pazīmes vidusskolēniem un tās identifikācija Turcijā (Binura Kucukuildize, Turcija), papildus lasītapmācība vidusskolā (Lenka Krejčova, Čehija), lasīšanas un rakstīšanas uzlabošanas integrācija mācību priekšmetos (Tomass Šmits, Latvija) un informācijas un komunikācijas tehnoloģijas skolēniem ar lasīšanas traucējumiem (Veronika Izema videokonferencē no Dānijas).2015. gada 8. maijā plkst. 10:30-16:30  Rīgā, Eiropas Savienības mājā Aspazijas bulvārī 28, 2. stāvā http://www.esmaja.lv/  

Skolēnu vājā lasītprasme Latvijā joprojām ir liela un nerisināta problēma. Pēc OECD Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas pētījuma 2012.g. datiem 17% Latvijas 15-gadīgo jauniešu lasītprasme ir ļoti zema – tā ir pirmajā, t.i., zemākajā, no pieciem pētījumā noteiktajiem kompetences līmeņiem. Tiek uzskatīts, ka tik zema līmeņa lasītprasme nav funkcionāla – pat ja cilvēks spēj izlasīt atsevišķus vārdus, viņam ir grūtības izprast teksta būtību. Pēc OECD ekspertu analīzes tik vājas akadēmiskās pamatprasmes vienas paaudzes laikā (30 gados) valsts iekšzemes kopproduktu samazina par 56 miljardiem dolāru jeb par 1,87 miljardiem dolāru gadā. 

Latvijā joprojām nav valīdas un precīzas disleksijas noteikšanas metodes, jo pati disleksijas izpratne Latvijā ir demonizēta un medikalizēta, ietverot tajā tādas pazīmes – arī it kā ārstiem nosakāmas - ārpus lasīšanas, kas tajā netiek ietvertas citās valstīs. Valsts izglītības satura centrs (VISC) apgalvo, ka Latvijā kopš 2008. g. esot diagnosticēti 108 disleksijas gadījumi, t.i., tā ir 0,05% visu skolēnu. Šis skaitlis neatbilst ne starptautiskiem pētījumiem, kas norāda, ka disleksija ir apmēram 4-10% visu iedzīvotāju, ne paša VISC apgalvojamam, ka disleksija Latvijā ir 1% no visiem skolēniem, kas tad būtu apmēram 2000 skolēnu no Latvijas kopējā skolēnu skaita.

Tdējādi Latvijas vidusskolēni ar lasīšanas traucējumiem ir pilnīgi ignorēta un diskriminēta skolēnu grupa. Lai gan Izglītības un zinātnes ministrija  apgalvo, ka katrs skolēns ar speciālām vajadzībām saņem papildus 82% valsts finansējumu, to saņem tikai skolēni, kuru skolas ir licencējušas speciālās programmas. Vidusskolā šādas programmas licencētas netiek, līdz ar to pilnīgi neviens Latvijas vidusskolēns nesaņem nekādu papildus pedagoģisku un tehnoloģisku palīdzību – jauniešiem netiek uzlabota lasīt un rakstīt prasme, valstī nav izstrādātas ne mācību audiogrāmatas vai digitālas mācību grāmatas, kuras būtu iespējams lasīt ar balss sintēzes programmu. Tāpat mūsu vidusskolēniem netiek nodrošināti individuāla lietojuma datori un elektroniski eksāmenu darbi, kas ir pieejami apmēram 10% citu ES valstu vidusskolēniem. Prasmes efektīvi lietot tehnoloģijas  palīdz viņiem mazināt savas vājās lasītprasmes negatīvo ietekmi gan uz sekmēm skolā, gan vēlāk studijām augstskolā, gan pēc tam darba dzīvi. 

Konferencē tiks prezentēts pētījums par vidusskolēnu ar disleksiju izglītības kvalitāti Latvijā un salīdzinošs starptautisks pētījums par Latviju, Čehiju, Bulgāriju un Turciju.

Konferences tēmas dos iespēju dalībniekiem gūt zināšanas par disleksijas pazīmēm vidusskolēniem, par papildus lasītapmācību vidusskolā, lasīšanas un rakstīšanas uzlabošanas integrāciju dažādos mācību priekšmetos un informācijas un komunikācijas tehnoloģijām un programmatūru skolēniem ar lasīšanas traucējumiem.  

Lūdzam reģistrēties šeit.  

Ar cieņu,

Eva Birzniece, Dr. philol.

Biedrības Pro Futuro valdes priekšsēdētāja,

Latvijas Disleksijas biedrības valdes priekšsēdētāja

www.disleksija.lv


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *