Uģa Rotberga lekcija par ilgtspējīgas attīstības izaicinājumiem
Kādas sekas rada dabas resursu pārtēriņš? Kāpēc pasaulē arvien notiek dabas pamatkapitāla noplicināšana un pieaug sabiedrības ekoloģiskais parāds?

Uz šiem un citiem jautājumiem lekcijā par ilgtspējīgas attīstības izaicinājumiem 27.aprīlī no plkst.17:00 līdz 19:00 atbildēs dabas aizsardzības aktīvists, Pasaules Dabas Fonda valdes priekšsēdētājs Uģis Rotbergs. Pasākums notiks Eiropas Savienības mājā, Aspazijas bulvārī 28, Rīgā, 1.stāvā.

U.Rotbergs: „Cilvēki ir atkarīgi no dabas spējas nepārtraukti nodrošināt dzīvības atbalsta pakalpojumus. Ja vajadzības pārsniedz to, ko daba var sniegt, rodas ekoloģiskais pārtēriņš. Tomēr pasaulē arvien pieaug to notikumu skaits, kas ir pretēji ilgtspējīgai attīstībai un palielina globālās vides degradāciju. Īpaši apdraudētas ir trūcīgākās valstis.”

Lekcijā būs iespēja noskaidrot, kādas sekas rada industriālā un ekonomiskā attīstība. Kāpēc ilglaicīgo ekoloģisko problēmu risināšanai joprojām nav pievērsta pietiekama valdību un sabiedrības uzmanība? Vai un kā mazināt sabiedrības ekoloģisko parādu?

Vietu skaits ir ierobežots, tāpēc aicinām lekcijai pieteikties jau iepriekš, rakstot uz e-pasta adresi esmaja@esmaja.lv vai zvanot pa tālruni 67085445.

Atgādinām, ka visi pasākumi ES mājā ir bezmaksas.


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *