Mums šodien 18 gadu!
Mūsu apvienība nodibināta 1997.gada 6.martā, un šodien mēs kļūstam pilngadīgi. Esam sabiedriska organizācija, kurā kopā ir gan cilvēki ar invaliditāti, gan viņu draugi. Apvienības mērķis ir cilvēku ar invaliditāti integrācija sabiedrībā.

Lielākai precizitātei piebildīsim, ka aktīvi darbojamies jau kopš 1994. gada, bet no 1997. gada mēs esam  oficiāli izveidoti un reģistrēti kā sabiedriskā organizācija. Organizācijas būtību izsaka tās nosaukums – Apeirons – tā ir neierobežotā un bezgalīgā pirmviela, kurā rodas un atkal atgriežas lietas un pasaule, tā ir mūžīgā kustība. Invalīdu un viņu draugu apvienība, vienmēr ir kustībā, kas rada arvien jaunas idejas, rada vēlamo sabiedrības modeli.

Apvienības mērķauditorija - sabiedrība kopumā, īpašu uzmanību pievēršot cilvēkiem ar invaliditāti, tai skaitā arī jauniešiem.

Mēs  veidojam sadarbību ar reģionālajām NVO un vietējām pašvaldībām. Organizējam seminārus un apmācības, kā arī organizējam dažādas akcijas un pasākumus. Piedalāmies dažādās darba grupās un padomēs, lai pēc iespējas vairāk popularizētu cilvēku ar invaliditāti iespējamos problēmrisinājumus.

Apeirona darbinieki sniedz regulāras konsultācijas un palīdz cilvēkiem ar ivaliditāti iesaistīties darba tirgū, kā arī palīdz darba devējiem atrast sev vispiemērotāko darbinieku.

Mēs piedāvājam veikt pieejamas vides auditu un dažādu ēku izvērtējumu. Izstrādājam standartus un ieteikumus. Strādājam pie Universālā dizaina koncepta.

Veicam cilvēktiesību monitoringu, rīkojam  informatīvos seminārus reģionālajām invalīdu NVO par invalīdu tiesībām; izplatām un skaidrojam ANO konvencijas ”Par cilvēku ar invaliditāti tiesībām ” ievērošanu Latvijā, veidojam  valsts, pašvaldību un NVO kopēja dialoga darba grupas u.c., piedalāmies lēmumu pieņemšanas procesos nacionālā un lokālā līmenī; ka arī veidojam pozitīvu attieksmi pret cilvēkiem ar invaliditāti.

Mēs piedalāmies Nacionālajā un Starptautiskajā invalīdu sadarbības tīklā un esam biedri lielākajā Eiropas neatkarīgās dzīves sadarbības tīklā (ENIL).

Mēs realizējam iekļaujošās izglītības projektus un attīstām sadarbību dažādām skolām.

Mēs veicinām izpratni par informācijas tehnoloģiju palīdzošo lomu cilvēku ar invaliditāti dzīvē. Organizējam datorkursus un strādājam pie Interneta pieejamības standartu izstrādes.

Apvienībā ir izveidojusies spēcīga jauniešu kustība, kura ar katru aktivitāti un pasākumu, iesaista jaunus cilvēkus sabiedrības norisēs. Jaunieši rīko seminārus, talkas, apmācības, tikšanās, nometnes, plostu braucienus un citas reizēm pat pārgalvīgas aktivitātes.

Mūsu organizācijā regulāri strādā kā Latvijas, tā arī ārzemju brīvprātīgie, kuri ar savu darbu un zināšanām, veicina dažādu nozaru attīstību cilvēkiem ar invaliditāti labvēlīgā gultnē.

Mums ir sava videostudija.  Kopš 2005. gada veidojam īsfilmas un sižetus par dažādām cilvēkiem ar invaliditāti svarīgām dzīves jomām. 2007. gadā īsfilma “Cits skatu punkts” ieguva 1. vietu Francijas kinofestivālā “cilvēki ar invaliditāti mūsu vidū”. veidojam Apeirons ziņas, regulāri atspoguļojot aktualitātes sabiedrībā, Veidojam mākslas un dokumentālas filmas, kā arī viens no virzieniem ir Apeirons Stāsti – savādāki stāsti par cilvēkiem ar invaliditāti.

Piedalāmies arī citos nacionālajos un starptautiskajos projektos, kas palīdz uzlabot cilvēku ar invaliditāti dzīvi Latvijā, veicina sapratni un toleranci!


Komentāri
Mārdža
2015-03-06 12:29:30
Apsveicu!!! Paldies-ka Jūs esat!!!
Jautājums
2015-03-12 18:06:39
Cik biedru ir jūsu organizācijā?
atbilde
2015-03-16 12:54:50
Apeirons ir nodibinājums, te nav biedru. Ir darbinieki un brivprātīgie. Bet pasākumos, kas izziņoti mājaslapā, visi laipni aicināti!
Vārds: *
Komentārs: *