Veidos elastīgāku pieeju bezdarbnieka statusa iegūšanai
Labklājības ministrija (LM) precizēs bezdarbnieka un darba meklētāja statusa iegūšanai nepieciešamo dokumentu klāstu, lai nodrošinātu cilvēku iesaisti tieši viņiem vispiemērotākajos nodarbinātības pasākumos un veicinātu iekļaušanos darba tirgū.
Iepriekšminēto paredz otrdien, 24.februārī, valdībā apstiprinātie grozījumi Ministru kabineta noteikumos Bezdarbnieka un darba meklētāja statusa piešķiršanas kārtība un statusa piešķiršanai nepieciešamie dokumenti.

Turpmāk bezdarbnieka un darba meklētāju statusa iegūšanai nepieciešamo iesniegumu veidlapas būs pieejamas Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) interneta vietnē (www.nva.gov.lv). Līdz ar to mazināsies administratīvais slogs iedzīvotājiem, jo viņi nepieciešamības gadījumā varēs tās precizēt un papildināt.

Tāpat cilvēkam, kurš iepriekš būs strādājis kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm, Eiropas Ekonomikas zonas valstīm vai Šveices Konfederācijā, NVA būs jāuzrāda dokuments U2 Bezdarbnieka pabalsta tiesību saglabāšana (atļauja saņemt bezdarbnieka pabalstu, kad darbu meklē citā valstī, nevis tajā valstī, kurā cilvēks kļuva par bezdarbnieku) iepriekšējās E303 veidlapas vietā.

Vienlaikus cilvēkam, iesniedzot dokumentus NVA, vairs nebūs jāuzrāda algas nodokļu grāmatiņa papīra formātā, jo tā kopš 2014.gada 1.jūnija ir tikai elektroniska dokumenta formā.

2015.gada janvāra beigās NVA uzskaitē bija 87 708 bezdarbnieki un 228 darba meklētāji.

www.lm.gov.lv


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *