SALUTOĢENĒZE - nozīmīga sociālā atbalsta un iekļaušanās sabiedrībā metode bērniem un jauniešiem ar invaliditāti
Trondheimas/ Norvēģija Zinātnes un tehnoloģijas universitātes Veselības veicināšanas centrs darbojas veselības veicināšanas un sociālā darba pētniecības jomās, kā arī īsteno apmācību šajās jomās. Galvenās jomas ir salutoģenēze (universitātē darbojas un mūsu projektā ir iesaistīts pirmais pasaulē profesors salutoģenēzē – Prof. Bengts Lindstroms), bērni ar īpašām vajadzībām un viņu un viņu ģimenes locekļu labklājības jautājumi u.c. Centrs veic lielu darbu dažādu sabiedrības grupu labklājības jautājumu risināšanas modeļu izstrādē, t.sk. bērnu invalīdu un viņu ģimenes locekļu atbalsta sistēmas.

Latvijas pilsoniskas sabiedrības atbalsts centrs ir sabiedriska organizācija, kura jau vairāk kā 10 gadus īsteno dažādus projektus sabiedrības integrācijas jomā, t.sk. bērnu izglītības un attīstības projektus (www.lapsac.lv  un www.sveiksunvesels.lv  un www.facebook.com/lapsac  ).

Visu cilvēku vērtība ir vienāda – neatkarīgi no ierobežojumiem un citu novērtējumiem. Iesakņojošos abu pušu uzskatu maiņa nav iespējama bez pašu cilvēku ar invaliditāti pašvērtības apzināšanās, uzņēmības un sevis atbilstošas pozicionēšanas. Jāmainās ir visiem. Skandināvijas pieredze liecina, ka vislabākie rezultāti tiek sasniegti, strādājot ar paradigmu maiņu vienlaicīgi vairākās grupās – ar tiem, kuri ikdienā nodrošina dažādus pakalpojumus bērniem un jauniešiem ar invaliditāti un viņu ģimenēm; ar pašiem bērniem un jauniešiem un viņu ģimenēm; ar sabiedrību kopumā. Šajā darbā visefektīvākā ir salutoģenēzes pieeja.

Vārds salutoģenēze radies no latīņu valodas vārda salutis: veselība un no grieķu valodas vārda genese: izcelsme. Salutoģenēze skaidro veselības rašanos. Salutoģenēze cilvēkus padara vērīgus pret maksimāli iespējamiem sociālas un individuālas veselības un atveseļošanās avotiem un parāda, ka katram cilvēkam, neskatoties uz viņa veselības stāvokli, ir pieejams ievērojams resurss un potenciāls darboties un iekļauties sabiedrībā. Salutoģenēzes virziens ir pretošanās spējas (resilience). Cilvēka pretošanās spējas rāda, ka iedzimtība un apkārtējā vide, nav vienīgie noteicošie cilvēka attīstības faktori. Ļoti svarīgs ir trešais faktors: cilvēku savstarpējo attiecību faktors Ja bērns to izjūt, viņš ir spējīgs attīstīties dvēseliski vesels, pat tad, ja viņa fiziskie dotumi nav pilnīgi. Salutoģenēzes principa pamatā ir cilvēka spēja saskarties ar neparasto un šajā saskarsmē kļūt stiprākam -iemācīties izturēt stresu un neizvairīties no tā, izprast ķermeņa un dvēseles izturību un iemācīties to paplašināt. Salutoģenēzē ir svarīga saskaņotības izjūta (sense of coherence) - spēja izprast jebkuru dzīves situāciju un apzināti izmantot tajā visus pieejamos resursus, lai cik objektīvi pilnīgi vai nepilnīgi tie būtu. Indivīda spēja domāt, būt un rīkoties ar iekšēju pārliecību, kas, savukārt, ļauj labāk apzināties savus resursus un izmantot tos integrācijas procesā. Bērnam ir jāiemāca, ka pasaule ir saprotama, svarīga, vērtīga, jēgpilna un ar to ir iespējams tikt galā. Tas, ko mēs meklējam, ietekmē to, ko atrodam, tāpēc ir jāmaina doma par to,  ko mēs meklējam. Izprotot salutoģenēzes konceptu, mainās mūsu uzskati par savām spējām un iespējām. Tas, savukārt, maina apkārtējo attieksmi pret mums.

Par visiem šiem jautājumiem tiks runāts seminārā un gan teorētiski, gan praktiski tiks parādīts, cik būtiska ir katra mūsu loma un cik daudz mēs katrs varam dot. Semināru vadīs prof. Bengt Lindstrom. Konkrētais seminārs ir paredzēts bērnu un jauniešu ar speciālām vajadzībām tuvākajai atbalsta sistēmai - ģimenes locekļiem, radiem un draugiem. Īpaša vērība semināra laikā tiks pievērsta veiktā pētījumā rezultātiem – ko paši bērni un jaunieši sagaida no saviem vecākiem un draugiem. Vecāki un draugi iegūs zināšanas un iemaņas, kā labāk atbalstīt savus mīļos un palīdzēt viņiem iegūt nepieciešamās dzīves iemaņas maksimāli iespējami patstāvīgai un pilnvērtīgai dzīvei. Tāpat būs iespēja iepazīties ar citu ģimeņu pieredzi. Norvēģu kolēģi stāstīs par Skandināvijas izvēlēto ceļu un sniegs semināra dalībniekiem būtiskas zināšanas, kā pielietot dzīvē salutoģenēzes pieeju.

Seminārs notiks š.g. 5-6.februārī Cēsīs viesnīcas Kolonna hotel Cēsis telpās. Seminārs ir bez maksas. Dalībniekiem tiks nodrošināta dzīvošana viesnīcā 9 divvietīgās istabiņas), ēdināšana un izdales materiāli. Ceļa izdevumi uz/no Cēsīm dalībniekiem ir jāsedz pašiem. Galvenais nosacījums dalībai seminārā – vismaz divi dalībnieki no viena bērna vai jaunieša tuvākās atbalsta sistēmas (ģimenes, radu un draugu pulka) un vēlme aktīvi piedalīties un pilnveidoties. Seminārs notiks latviešu un angļu valodā un tiks nodrošināta tulkošana.

Lūdzu pieteikties rakstiski ilze.bumbiere@ita.lv , norādot savu vārdu, uzvārdu un bērna vecumu un invaliditātes iemeslu.

Semināra programma tiks galējā variantā apstiprināta šonedēļ un tiks visiem nosūtīta uz e-pastu, no kura tiks saņemts pieteikums dalībai seminārā.

Uz tikšanos seminārā.

Ilze Bumbiere

Projekta vadītāja

Tel. 29226580

Ilze.bumbiere@ita.lv


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *