Bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām ir iespēja pieteikties un līdzdarboties projektā "Atbildīgs, izglītots, iesaistīts".
Biedrība "Dzīvnieku pansija Ulubele" sadarbībā ar biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" struktūrvienību Latvijas Sarkanā Krusta jaunatne, nodibinājumu "dzivniekupolicija.lv" un Stopiņu novada domi īsteno projektu "Atbildīgs, izglītots, iesaistīts", kurā paredzēts sociālās atstumtības riskam pakļautās personas iesaistīt šādās aktivitātēs:

Cilvēcības stunda

Bērnu un jauniešu ārpusģimenes aprūpes iestādēs un internātskolās stāstām par cilvēcību, ko mums māca dzīvnieki un runājam par ētisku attieksmi pret dzīvniekiem.

Cilvēcības stundās mums asistē arī mūsu četrkājainie pedagogi.

Talka dzīvnieku patversmē

Jauniešus no 14 gadu vecuma aicinām talkot dzīvnieku patversmē Līčos – iepazīties ar patversmes noteikumiem, dzīvnieku kopēja ikdienas darba pienākumiem, palīdzēt patversmes darbiniekiem teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbos, kā arī gūt priekšstatu un zināšanas par dzīvnieku aprūpi.

Brīvprātīgais darbs

Esam sociāli aktīvi un aktivitātēs iesaistām arī mūsu brīvprātīgos palīgus – tā ir iespēja būt pasākumos, apgūt komunikācijas un datorprasmes, lietderīgi pavadīt brīvo laiku, gūt gandarījumu par labi paveiktiem darbiem.

Projekta ietvaros aicinām brīvprātīgos palīgus šādās aktivitātēs:

   - palīdzība dzīvnieku patversmē;

   - palīdzība publiskos pasākumos;

   - palīdzība interneta vidē.

Ja vēlies pieteikties, aizpildi ANKETU

Projekta apraksts:

Projekta mērķis ir sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu, jauniešu, ģimeņu ar bērniem, vardarbību veikušo jauniešu, no vardarbības cietušo personu iesaistīšana izmantojot inovatīvu pasākumu kopumu - sabiedrisko dzīvnieku aizsardzības inspektoru kustības izveidi Latvijā, veidojot apmācību programmu, izglītojot un veicot praktisku brīvprātīgo darbu.

Šobrīd valstī mērķgrupai ir grūtības izvēlēties profesiju, atrast darbu, zema dalība sabiedriskās aktivitātēs, niecīgas brīvprātīgā darba iespējas.

Iesaistot projektā, mērķgrupa integrēsies aktīvā interesantā vidē, iegūs prasmes, motivāciju nākotnes profesijai, piem, kopējs, veterinārārsts, kinologs, jurists, sociālais darbinieks, policists u.c.

Partneri nodrošinās efektīvu mērķgrupas piesaisti. Projekta ietvaros tiks izdota rokasgrāmata - kā kļūt par sabiedrisko dzīvnieku aizsardzības inspektoru, tās praktisko darbību pārbaudot sadarbības partneru un mērķgrupas pilotprojektā. Tiks īstenotas inovatīvas sociālās kampaņas visā Latvijā.

http://www.ulubele.org/lv/par-projektu/


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *