"Latvijas valsts meži" ziedojums sociālās jomas projektiem
Sabiedriskā labuma biedrības un nodibinājumi aicināti pieteikt sociālās jomas projektus „Latvijas Valsts meži” ziedojuma saņemšanai.

Projektu iesniegšanas termiņš - 2015.gada 31.janvāris. Seminārs par projektu konkursu 9.janvārī.

Par a/s „Latvijas Valsts meži” ziedojumiem sociālajai jomai

A/S „Latvijas Valsts meži” ziedojumu sociālajai jomai kopš 2012. gada ir uzticējuši administrēt trīs labdarības organizācijām - Ziedot.lv, Latvijas Bērnu fondam un Latvijas Samariešu apvienībai. Šo trīs organizāciju pienākums ir konkursa veidā piešķirt ziedojumu sociālās jomas organizācijām.

Kārtību, kādā a/s „Latvijas Valsts meži” piešķir ziedojumus sociālajai jomai, nosaka un Partneriem – nodibinājums „Fonds „Ziedot””, nodibinājums „Latvijas Bērnu fonds” un biedrība „Latvijas Samariešu apvienība” - 2011. gada 12. decembrī parakstītais nodomu protokols un ikgadēji noslēgtais dāvinājuma līgums par a/s „Latvijas Valsts meži” ziedojumu sociālajai jomai.

Ziedojumu piešķiršanas kārtība

  • Ziedojumi tiek piešķirti atklāta projektu konkursa kārtībā sociālās palīdzības projektiem sabiedriskā labuma organizācijām 4 prioritārajās jomās;
  • Projektu konkurss tiek izsludināts ik gadu decembra beigās. Organizācijas var pieteikties aizpildot „Pieteikuma veidlapa a/s „Latvijas valsts meži” ziedojumam”, līdz katra gada 31. janvārim, ja vien nav nolikumā nav noteikts citādi;
  • Projektu konkursa nolikums un veidlapa tiek publicēti www.ziedot.lv un izplatīti masu saziņas līdzekļiem, kad ir izsludināta aktuālā pieteikšanās;
  • Mērķziedojuma padome, ko veido Partneru izvirzītie pārstāvji, pieteikumus izvērtē un rezultātus paziņo mēneša laikā, tos publicējot www.ziedot.lv ;
  • Ziedojumu piešķiršana ārpus projektu konkursa nav paredzēta;
  • Nolikums neparedz atbalstu individuālām privātpersonām.

Projektu konkursa prioritārās jomas, kurās organizācijas pieteikt sociālās palīdzības projektus:

  • Palīdzība bērniem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām;
  • Palīdzība sociāli mazaizsargātām sabiedrības grupām;
  • Atbalsts pensijas vecuma cilvēkiem cienīgam un aktīvam dzīvesveidam;
  • Atbalsts sabiedrības grupu integrācijai.

Informācija par iepriekšējos gados atbalstītā iniciatīvām skatiet šeit

https://www.ziedot.lv/lvm/ .

Nolikums, veidlapas un tāme ir šeit:

http://www.ziedot.lv/pieteikt-palidzibu/latvijas-valsts-mezi-ziedojums-socialas-jomas-projektiem


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *