LM veiktās aktivitātes paplašina atbalstu cilvēkiem ar invaliditāti
Trešdien, 3.decembrī, pasaulē atzīmē Apvienoto Nāciju Organizācijas pasludināto Starptautisko cilvēku ar invaliditāti dienu, tādējādi pievēršot sabiedrības uzmanību cilvēktiesību ievērošanai un sekmēšanai.

Šajā dienā akcentē cilvēku ar invaliditāti vajadzības un atbalstu, kā arī nepieciešamību sekmēt viņu iekļaušanu sabiedrībā.

Arī Labklājības ministrijā (LM) 2014.gada laikā paveikta virkne pasākumu, lai palielinātu atbalstu cilvēkiem ar invaliditāti. No 2014.gada 1.jūlija palielinājās pabalsta apmērs cilvēkiem ar ļoti smagu invaliditāti, kuriem nepieciešama īpaša kopšana. Tādējādi pabalsta apmērs pieaugušam cilvēkam ar invaliditāti, kuram nepieciešama īpaša kopšana, ir vienādā apmērā ar bērna invalīda kopšanas pabalsta apmēru. Tas nozīmē, ka cilvēkam ar ļoti smagu invaliditāti, kuram nepieciešama nepārtraukta īpaša kopšana, sasniedzot 18 gadu vecumu, valsts sniegtais atbalsts nemainās. Pabalsta apmērs palielinājās no 142,29 eiro līdz 213,43 eiro mēnesī.

Tāpat no 2014. gada 1.jūlija palielinājās valsts materiālais atbalsts cilvēkiem ar I un II invaliditātes grupu, kuri saņem valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu. Proti, cilvēkiem ar I grupas invaliditāti pabalsta apmēram piemēro koeficientu 1,3, savukārt ar II grupas invaliditāti - koeficientu 1,2. Cilvēkiem ar III grupas invaliditāti valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts palika līdzšinējā apmērā.

Tas nozīmē, ka vispārējā gadījumā cilvēki ar I invaliditātes grupu saņem 83,24 eiro mēnesī, bet cilvēki ar II invaliditātes grupu - 76,84 eiro mēnesī. Cilvēki ar I invaliditātes grupu kopš bērnības 138,73 eiro mēnesī, bet cilvēki ar II invaliditātes grupu kopš bērnības saņem 128,06 eiro mēnesī.

Vienlaikus septembrī valdībā ir apstiprināts Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam īstenošanas plāns. Lai sekmētu cilvēku ar invaliditāti iekļaušanos sabiedrībā, plānā iekļauta virkne aktivitāšu četros virzienos - izglītībā, nodarbinātībā, sociālās aizsardzības un sabiedrības izpratnes veidošanā.

Darbs aktīvi turpināsies arī nākamgad, jo atbalsts cilvēkiem ar invaliditāti vienlaikus ir arī viena no LM prioritātēm 2015.gadā.

Proti, no 2015.gada 1.janvāra LM ieviesīs pilnveidoto, starptautiskajiem kritērijiem atbilstošu invaliditātes noteikšanas sistēmu. Tas nozīmē, ka cilvēkiem no 18 gadiem līdz valsts vecuma pensijas piešķiršanai, nosakot invaliditāti, ņems vērā ne tikai veselības traucējumus, bet arī to radītos aktivitāšu un funkcionēšanas ierobežojumus. Tādējādi noteiks gan invaliditātes grupu, gan arī darbspēju zaudējumu procentos.

Saskaņā ar Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas datiem 2014.gada oktobrī bija 167113 cilvēki ar invaliditāti.


www.lm.gov.lv


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *