Eksperti diskutē par profesionālās rehabilitācijas attīstību Eiropā
Starptautiskā konferencē eksperti no Baltijas jūras reģiona valstīm atzīst, ka stratēģiskais attīstības virziens ir līdzīgs – cilvēki ar invaliditāti ir jāiekļauj sabiedrībā un darba tirgū kā jebkurš cits cilvēks darbspējīgā vecumā.

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) un EY Latvija pirmoreiz organizēja Baltijas jūras reģiona konferenci „Profesionālā rehabilitācija cilvēkiem ar invaliditāti. Stratēģiskais virziens”, lai diskutētu par profesionālās rehabilitācijas attīstības iespējām Eiropā. Konferencē uzstājās eksperti no Igaunijas, Lietuvas, Vācijas, Norvēģijas un Latvijas, iepazīstinot ar profesionālās rehabilitācijas pārvaldību, tendencēm un attīstību, kā arī prezentējot praktiskus piemērus personu ar invaliditāti integrēšanā darba tirgū.

„Konference apliecina, ka starptautiska pieredzes apmaiņa ir ļoti nozīmīga, lai identificētu sasniegumus, kā arī problēmjautājumus profesionālās rehabilitācijas attīstībā Eiropā. Pat ja pakalpojumi un to sniedzēji ir atšķirīgi katrā Baltijas jūras reģiona valstī, stratēģiskais attīstības virziens ir līdzīgs – cilvēki ar invaliditāti ir jāiekļauj sabiedrībā un darba tirgū kā jebkurš cits cilvēks darbspējīgā vecumā. Lai to īstenotu, mums ir jāuzlabo vides pieejamība, jāizglīto sabiedrība, jāapmāca darba devēji, pedagogi un citi speciālisti, nodrošinot iekļaujošu vidi cilvēkiem ar invaliditāti, nevis jāveido vairāk speciālo iestāžu,” skaidroja SIVA direktore Ilona Jurševska.

Konferences ietvaros SIVA speciālisti kopā ar Jūrmalas profesionālās vidusskolas audzēkņiem prezentēja FORCAVI projektā apgūto un izstrādāto „Dzīves kvalitātes” dimensiju, kas ir inovatīva metode profesionālās rehabilitācijas darbā. Bet konferences noslēgumā norisinājās stratēģiskās plānošanas meistarklase, kuru vadīja EY Stratēģiskās kompetences centra vadošais eksperts Kristijan Grgurevic.

„Mums ir liels gandarījums iesaistīties konferences organizēšanā un vadīt stratēģiskās plānošanas meistarklasi, lai ar savām zināšanām palīdzētu apkopot konferences ietvaros dzirdēto pieredzi no dažādām Baltijas jūras reģiona valstīm un izmantotu piemērotāko no tās profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma attīstībā Latvijā,” atzina EY Latvija Vadības konsultāciju departamenta vadītāja Renāte Strazdiņa.

Konferencē piedalījās Labklājības ministrijas, Nodarbinātības valsts aģentūras, VDEĀVK, Jūrmalas domes, Sociālās integrācijas valsts aģentūras, SIVA Koledžas, Jūrmalas profesionālās vidusskolas, Latvijas nedzirdīgo savienības, biedrības „Rūpju bērns”, Latvijas samariešu apvienības, Latvijas invalīdu integrācijas veicināšanas asociācijas, biedrības „Es redzu”  pārstāvji, kā arī ārzemju eksperti no Igaunijas, Lietuvas, Vācijas un Norvēģijas.

Latvijā valsts apmaksātu profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar invaliditāti vai prognozējamu invaliditāti nodrošina Sociālās integrācijas valsts aģentūra, kas ietver profesionālās piemērotības noteikšanu un iespēju apgūt kādu no 15 profesionālās izglītības programmām SIVA Koledžā vai Jūrmalas profesionālajā vidusskolā.

www.siva.gov.lv


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *