Tikšanās cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, viņu ģimenes locekļiem, senioriem, asistentiem, brīvprātīgajiem un visiem draugiem
Aicinām uz tikšanos 16. novembrī pl. 11.30 Vecrīgā, Klostera ielā 4 cilvēkus ar īpašām vajadzībām, viņu ģimenes locekļus, seniorus, asistentus, brīvprātīgos un visus draugus kopā svinīgi atzīmēt arī mūsu valsts svētkus – Lāčplēša dienu un Latvijas Republikas proklamēšanas 96. gadadienu!

Programmā: Mūzikāli priekšnesumi, spēles, rotaļas un laiks sadraudzībai.

Piedalās: Kalkultas māsas, Sintija Grava ar bērnu ansambli, Ilze Fomina un Jānis Kurševs.

Pirms tikšanās pl. 10.00 sv.Mise svētās Marijas Magdalēnas baznīcā Vecrīgā, Klostera ielā 2.

Lūgums apzināt cilvēkus ar īpašām vajadzībām sev līdzās. Aicinām pieteikt tos, kuriem ir vajadzīga palīdzība nokļūt uz sv.Misi Marijas Magdalēnas baznīcā. Mīļi aicināti brīvprātīgie, kuri gribētu palīdzēt cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (informāciju telefoniski var nodot: Irēnai 20258819 vai Dacei 26648111).

Aicināti pieteikties arī brīvprātīgie, kuri vēlētos palīdzēt sagatavot šo tikšanās reizi (pieteikties pie Arisas 26107411).

Projekta ietvaros pastorālie konsultani Mārtiņš Krūklis un Arisa Fomina sniedz pastorālās konsultācijas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenes locekļiem (pieteikties pie Arisas 26107411).

Lekcijas brīvprātīgajiem un citiem interesentiem darbā ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Svētās Marijas Magdalēnas draudze kopā ar Biedrību ”Svētās Ģimenes Māja” ielūdz brīvprātīgos un citus interesentus uz lekciju kursu apmācībai darbā ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, lai turpinātu darbu sociālās integrācijas jomā, piemēram, sadarbībā ar projektu „Ģimenes Māja”, un perspektīvā izveidotu ģimenes asistenta pakalpojumu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Lekcijas notiks Rīgā, Klostera ielā 4 – Svētās Marijas Magdalēnas draudzes telpās. Katras dienas lekcijas/-u noslēgumā darba grupas ar diskusijām, ko vada lektori.

17.10. pl 17.00-20.30; Invaliditāte – jēdziens, veidi, sociālie pakalpojumi un atbalsts. Brīvprātīgais darbs;

30.10. pl 17.30-21.00; Komunikāciju prasmes ar personām ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem. Psiholoģiskās un vides barjeras;

15.11. pl 10.00-16.00; Ergonomijas pamatprincipi darbā ar invalīdiem Palīglīdzekļi, to veidi un pielietojums. Vides pieejamība un pielāgošana;

28.11. pl 17.00-20.30; Invalīdu pamatvajadzības un funkcionālās neatkarības iespējas. Pastorālais konsultants darbā ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;

29.11. pl 10.00-16.00; Labās prakses piemēri Svētās Marijas Magdalēnas draudzē darbā ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Kopienas dziedinošā nozīme cilvēku personas veidošanā.

Lektori: ārste rehalilitaloģe Lolita Cibule, Inese Švekle, Ina Vīksniņa, Arisa Fomina un viese no Lietuvas Silvija Knezekytė, no Žana Vanjē kustības ”Faith and Light”.

Pēc visa lekciju kursa apmeklējuma tiks izsniegts apliecinājums par kursa noklausīšanos.

http://www.magdalenasdraudze.lv


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *