Ergoterapijas nedēļas pasākumi Latvijā 21.- 31. oktobrī.
Pēc Pasaules Ergoterapeitu federācijas iniciatīvas 27.oktobrī visā pasaulē tiek atzīmēta Pasaules Ergoterapijas diena. Ergoterapija ir veselības aprūpes profesija, kas pamatojas uz zināšanām par mērķtiecīgām aktivitātēm un kuras galvenais uzdevums ir veicināt indivīda dalību ikdienas nodarbēs, veselību un labklājību visos dzīves aspektos.

Šogad Latvijas ergoterapeiti ir izvēlējušies moto: „Tehniskais palīglīdzeklis – Tavs palīgs ikdienā”, lai izglītotu sabiedrību par aktivitāšu veikšanas atvieglošanu, izmantojot atbilstošus un piemērotus tehniskos palīglīdzekļus.

Tehniskie palīglīdzekļi ir ierīces, kas atvieglo cilvēka spējas pārvietoties, aprūpēt sevi un pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku. Tie ir riteņkrēsli, spieķi, kruķi, surdo- un tiflotehnika, ortozes un protēzes, pašaprūpes palīglīdzekļi un daudzi citi. Palīglīdzekļi, atkarībā no funkcionālu traucējumu smaguma un rakstura, var būt nepieciešami īslaicīgi (piemēram, pēc traumām) vai ilgstoši (piemēram, nepārejoši funkcionāli traucējumi, smagas slimības, ar vecumu saistīti aktivitāšu veikšanas ierobežojumi, u.c.). Tāpat palīglīdzekļi var atvieglot aktivitāšu veikšanu visu vecumu cilvēkiem.

Latvijā tehniskos palīglīdzekļus iespējams iegūt:

1) par valsts līdzekļiem - sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" veic valsts deleģēto uzdevumu – piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros nodrošina personas ar tehniskajiem palīglīdzekļiem. MK noteikumi Nr.1474 „Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi” nosaka kārtību, kādā personas saņem tehniskos palīglīdzekļus, tehnisko palīglīdzekļu aprites kārtību Latvijā, kā arī no valsts budžeta finansējamo tehnisko palīglīdzekļu sarakstu;

2) ar atsevišķu nevalstisko organizāciju (turpāk – NVO) atbalstu – kārtību, kādā iespējams saņemt palīglīdzekļus nosaka katras konkrētās NVO nolikums;

3) par personīgiem līdzekļiem – iegādājoties un/vai iznomājot tos uzņēmumos, kas nodarbojas ar tehnisko palīglīdzekļu tirdzniecību un/vai nomu, piemēram, palīdzi.lv (SIA „K4 Medical”), SIA „Kanins” un citos.

No valsts budžeta finansējamo tehnisko palīglīdzekļu saraksts ir ierobežots un cilvēkiem bieži trūkst informācijas par to, ka pastāv dažādi palīglīdzekļi, kuri var būtiski atvieglot gan pašas personas aktivitāšu veikšanu, gan veicamos uzdevumus personām, kuras aprūpē pacientus vai tuviniekus ar funkcionāliem traucējumiem.

Vides pieejamības un tehnisko palīglīdzekļu nepieciešamības un/vai atbilstības izvērtēšana ir viena no būtiskām ergoterapeitu kompetencēm. Tādēļ aicinām izmantot iespējas un konsultēties ar ergoterapeitiem par tehnisko palīglīdzekļu pieejamību un to izmantošanas iespējas aktivitāšu atvieglošanā.

Aicinām apmeklēt kādu no Pasaules Ergoterapijas dienai veltītajiem pasākumiem, kas laikā no 21. oktobra līdz 31. oktobrim tiek organizēti ergoterapeitu darba vietās (pilns pasākumu saraksts pievienots pielikumā).
Informāciju par ergoterapeitu aktivitātēm un darba vietām Latvijā meklējiet arī Latvijas Ergoterapeitu asociācijas mājas lapā www.ergoterapija.lv!

 

Pielikums.

24.-31.10.2014.

NRC "Vaivari"  Jūrmalā, Asaru prospektā 61 būs izvietots informatīvais materiāls par palīglīdzekļiem mājas vides pielāgošanai

25.-31.10.2014.

Veikalā palīdzi.lv Aleksandra Čaka ielā 136, Rīgā Atvērto durvju dienas, bezmaksas ergoterapeitu konsultācijas par tehnisko palīglīdzekļu lietošanu aktivitāšu veikšanas atvieglošanai un 15% atlaide visiem pārvietošanās un pašaprūpes tehniskajiem palīglīdzekļiem. Informācija: 67670414, 20222813

21.10.2014.

plkst.13.00 SIVA, Jūrmalā, Dubultu prospektā 71 Ergoterapijas kabinetā (249.kab.) informatīvi- praktiska nodarbība „Ģērbšanās palīglīdzekļi” sociālās un profesionālās rehabilitācijas klientiem,  viņu tuviniekiem, citiem speciālistiem un jebkuram interesentam.  Interesenti aicināti iepriekš pieteikties: 67767045 (savienot ar ergoterapijas kabinetu) vai 28260020 (Diāna Čunčule)

plkst. 13.45  KRC "Jaunķemeri", Kolkas ielā 20, Jūrmalā lekcija „Tehniskie palīglīdzekļi ikdienas aktivitāšu veikšanas atvieglošanai: ergoterapeita rekomendācijas”.               Informācija: 67733522

22.10.2014.

plkst.13.00 SIVA, Jūrmalā, Dubultu prospektā 71 Ergoterapijas kabinetā (249.kab.) informatīvi- praktiska nodarbība „Mazgāšanās palīglīdzekļi” sociālās un profesionālās rehabilitācijas klientiem,  viņu tuviniekiem, citiem speciālistiem un jebkuram interesentam. Interesenti aicināti iepriekš pieteikties: 67767045 (savienot ar ergoterapijas kabinetu) vai 28260020 (Diāna Čunčule)

23.10.2014.

plkst.13.00 SIVA, Jūrmalā, Dubultu prospektā 71 Ergoterapijas kabinetā (249.kab.) informatīvi- praktiska nodarbība „Pārvietošanās palīglīdzekļi” sociālās un profesionālās rehabilitācijas klientiem,  viņu tuviniekiem, citiem speciālistiem un jebkuram interesentam. Interesenti aicināti iepriekš pieteikties: 67767045 (savienot ar ergoterapijas kabinetu) vai 28260020 (Diāna Čunčule)

24.10.2014

plkst.9.00  NRC "Vaivari" Jūrmalā, Asaru prospektā 61 firmas „Medilink” medicīnas tehnoloģiju veikala prezentācija ārstniecības personālam. Informācija: 67147271

plkst.13.00 SIVA, Jūrmalā, Dubultu prospektā 71 Ergoterapijas kabinetā (249.kab.) informatīvi- praktiska nodarbība „Virtuves palīglīdzekļi” sociālās un profesionālās rehabilitācijas klientiem,  viņu tuviniekiem, citiem speciālistiem un jebkuram interesentam. Interesenti aicināti iepriekš pieteikties: 67767045 (savienot ar ergoterapijas kabinetu) vai 28260020 (Diāna Čunčule)

27.10.2014. (Pasaules Ergoterapijas diena)

no 9.00 līdz 15.30 NRC "Vaivari"  Jūrmalā, Asaru prospektā 61 Ergoterapijas nodaļā (109. kab.) bezmaksas ergoterapeitu konsultācijas  un iespēja praktiski iepazīties un apskatīt tehniskos palīglīdzekļus.  Informācija un pieraksts: 67147271

no plkst.10.00 līdz 16.00 Atvērto durvju dienas  KRC "Jaunķemeri" Ergoterapijas nodaļā Kolkas ielā 20, Jūrmalā. Visiem interesentiem būs iespēja iepazīt un apskatīt tehniskos palīglīdzekļus

28.10.2014.

no plkst.10.00 līdz 16.00 Atvērto durvju dienas  KRC "Jaunķemeri" Ergoterapijas nodaļā Kolkas ielā 20, Jūrmalā. Visiem interesentiem būs iespēja iepazīt un apskatīt tehniskos palīglīdzekļus. Informācija: 67733522

29.10.2014.

no plkst. 9.00 līdz 12.00 Atvērto durvju diena VSIA „NRC„Vaivari” Tehnisko palīglīdzekļu centrā, Ventspils ielā 53, Rīgā. Interesentiem būs iespēja apskatīt valsts budžeta apmaksāto tehnisko palīglīdzekļu paraugus. Informācija: 67860765

plkst. 15.00 – 16.30 LEA seminārs visiem interesentiem (lietotājiem, aprūpētājiem, speciālistiem u.c.) “Tehniskais palīglīdzeklis - tavs palīgs ikdienā!" Norises vieta: “Speciālo palīglīdzekļu parks” Murjāņu ielā 1a, Rīgā. Pasākuma koordinatore: Ieva Jēkabsone, Mob.tālr. 26453595, e-pasts: ieva.jekabsone@gmail.com.

plkst. 17:00 – 19:00 diskusija dažādās jomās praktizējošiem ergoterapeitiem „Tehniskie palīglīdzekļi aktivitāšu veikšanas uzlabošanai - ergoterapeitu sadarbības iespējas pakalpojumu kvalitātes uzlabošanā”. Norises vieta: “Speciālo palīglīdzekļu parks” Murjāņu ielā 1a, Rīgā. Pasākuma koordinatore: Ieva Jēkabsone, Mob.tālr. 26453595, e-pasts: ieva.jekabsone@gmail.com

31.10.2014.

no plkst. 11. SIA „LNS Surdotehniskās palīdzības centrs” tehnisko palīglīdzekļu prezentācija „Rītausmā”, Kandavas ielā 27, Rīgā. Piedalīsies vadošo tehnisko palīglīdzekļu ražotāju pārstāvji „Medaudio”, „Namcos”, u.c.  


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *