Vairāk nekā 50 cilvēki ar invaliditāti ieguvuši profesionālo kvalifikāciju SIVA
Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) Koledžu un Jūrmalas profesionālo vidusskolu absolvējuši vairāk nekā 50 cilvēki ar invaliditāti, iegūstot dažādas profesionālās kvalifikācijas, piemēram, datorsistēmu tehniķis, grāmatvedis un personāla speciālists.

SIVA Koledžu absolvēja arī 10 surdotulki, kuri kļuvuši par kvalificētiem speciālistiem, lai sniegtu nozīmīgu atbalstu nedzirdīgiem cilvēkiem.

„Profesionālās kvalifikācijas iegūšana ir apliecinājums, ka cilvēku ar invaliditāti profesionālā rehabilitācija noritējusi veiksmīgi. Absolventi apguvuši nepieciešamās prasmes un zināšanas, kā arī praktisku pieredzi specialitātē, kas būs ļoti noderīga turpmāk iekļaujoties darba tirgū,”  atzina SIVA direktore Ilona Jurševska.

SIVA nodrošina profesionālo rehabilitāciju cilvēkiem ar invaliditāti vai prognozējamu invaliditāti par valsts budžeta līdzekļiem, kas ietver profesionālās piemērotības noteikšanu un iespēju apgūt kādu no 15 izglītības programmām SIVA Koledžā un Jūrmalas profesionālajā vidusskolā, piemēram, Informācijas tehnoloģijas, Cilvēku resursu vadība, Ēdināšanas pakalpojumi, Grāmatvedība un citas. Izglītības programmās iekļauta arī prakse, ko palīdz organizēt SIVA atbalsta personāls. Cilvēkiem ar invaliditāti un prognozējamu invaliditāti mācības apmaksā valsts, pārējiem izglītības programmas pieejamas par maksu.

Mācoties Jūrmalas profesionālajā vidusskolā vai studējot Koledžā cilvēkiem ar invaliditāti un prognozējamu invaliditāti valsts apmaksā ne tikai izglītības programmu apguvi, bet arī nodrošina speciālistu (piemēram, ārsta, psihologa, ergoterapeita u.c.) konsultācijas un nodarbības, dažādas veselību veicinošas procedūras, autovadīšanas apmācību, cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem – surdotulkošanu sadarbībā ar Latvijas Nedzirdīgo savienību, kā arī dzīvošanu dienesta viesnīcā un ēdināšanu.

www.siva.gov.lv


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *