SIVA Koledžas konferencē diskutē par cilvēku ar invaliditāti izglītību un nodarbinātību
Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) Koledžā 12.jūnijā norisinājās 7.zinātniski pētnieciskā konference, kurā pasniedzēji, studenti un sabiedrisko organizāciju pārstāvji diskutēja par ekonomiskajiem un psiholoģiskajiem aspektiem cilvēku ar invaliditāti izglītošanā un nodarbinātībā.

„Cilvēku ar invaliditāti nodarbinātība ir sociālās iekļaušanas un ekonomiskās neatkarības pamatelements. Uzlabojot šo cilvēku nodarbinātības stāvokli, ieguvēji būs ne tika viņi paši, bet arī darba devēji un sabiedrība kopumā. Tāpat, ņemot vērā prognozējamo darbaspēka nepietiekamību tuvākajos gados, saspringta darba tirgus apstākļos noteikti būs reālas iespējas izmantot darbspējīgo cilvēku ar invaliditāti potenciālu,” konferences atklāšanā atzina SIVA direktore Ilona Jurševska.

Ar nozīmīgākajiem aspektiem ES stratēģijā 2020.gadam cilvēkiem ar invaliditāti konferencē iepazīstināja Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča. G.Anča atzina, ka ES izvirzītie mērķi nodarbinātībā nav sasniedzami bez cilvēku ar invaliditāti integrēšanas darba tirgū, kas ir jāveicina gan katrā valstī, gan ES kopumā. Ļoti svarīgs aspekts ir arī vides pieejamība, kas ES būtu jādefinē kā cilvēktiesības.

Konferences gaitā tika prezentēti referāti par tālmācības studiju mācību metodēm un to piemērotību cilvēkiem ar invaliditāti, studiju e-vidi Moodle, kas šobrīd tiek izmantota lielākajā daļā augstskolu un koledžu Latvijā, IT tehnoloģiju iespējām studiju procesā, kā arī personāla atlases metodēm ar testu palīdzību. Diskusijās secināts, ka mūsdienu tehnoloģijas un inovatīvas testu metodes ir veiksmīgi integrējamas izglītības programmu apguves procesā, kas var uzlabot izglītības pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti, lai pēc tam veiksmīgi iekļautos darba tirgū.

Sociālās integrācijas valsts aģentūra nodrošina valsts apmaksātu profesionālo rehabilitāciju personām ar invaliditāti vai prognozējamu invaliditāti, kas ietver profesionālās piemērotības noteikšanu un iespēju apgūt kādu no 15 profesionālās izglītības programmām SIVA Koledžā vai Jūrmalas profesionālajā vidusskolā.

www.siva.gov.lv

 

Informācija publicēšanai sagatavota EEZ finansēta projekta "Vienoti sabiedrībā" ietvaros

EEZ_SIF_AP_kopejs.jpg 


Komentāri
mamaididofinancialhe
2014-06-30 23:13:15
Vai jums ir nepieciešams kredīts? Vai jums ir nepieciešams, lai nomaksātu savu parādu? citas finanšu iestādes? Mums ir likumīgi un akreditētas aizdevumu aizdevējs. Mēs piedāvājam no labas aizdevumu visu veidu par 3%, kas ļoti ātri un viegli veids, e-pasts: mamaididofinancialhelp1920@gmail.com par labāko un nodrošinātas
Vārds: *
Komentārs: *