Iespēja iepazīties ar Invalīdu lietu nacionālās padomes un Personu ar invaliditāti NVO konsultatīvās padomes sēdēm
Lai veicinātu sadarbību starp institūcijām un iesaistītu sabiedriskās organizācijas lēmumu pieņemšanā, kas saistīti ar invalīdu integrācijas veicināšanu, Labklājības ministrija 1997.gadā izveidoja Invalīdu lietu nacionālo padomi (ILNP). Līdzīga padome darbojas arī Rīgā.

Invalīdu lietu nacionālā padome ir konsultatīva institūcija, kas piedalās invalīdu integrācijas politikas izstrādē un īstenošanā. ILNP funkcijas un tiesības, kā arī citi jautājumi, kas nosaka Padomes darbību ir atspoguļoti tās nolikumā.

Ikviens interesents tiek aicināts iesūtīt savus ierosinājumus par iespējamiem pasākumiem, lai uzlabotu invalīdu medicīniskās un sociālās rehabilitācijas sistēmu ILNP sekretārei Kristīnai Pūrei uz e-pastu: Kristina.Pure@lm.gov.lv

Personu ar invaliditāti NVO konsultatīvā padome Rīgā.

Katru gadu notiek ne mazāk kā četras padomes sēdes, kurās tiek izskatīti personām ar invaliditāti Rīgā aktuāli jautājumi – par sabiedrisko transportu, par vides pieejamību, par iespējamiem atvieglojumiem, kā arī citi jautājumi, kas saistīti ar personu ar invaliditāti dzīves kvalitātes uzlabošanu. Padomes sastāvā darbojas Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja, Labklājības departamenta direktore un Sociālās pārvaldes priekšnieks, kā arī 28 padomē iesaistījušies NVO vadītāji vai deleģēti pārstāvji. Aktualizēto jautājumu izskatīšanā un risināšanā tiek iesaistītas atbildīgās Rīgas domes struktūrvienības. Vairāki padomē izskatītie jautājumi bijuši aktuāli ne tikai Rīgas pašvaldībā dzīvojošām personām ar invaliditāti, bet arī personām ar invaliditāti visā valstī. Šādu jautājumu izskatīšanai tiek pieaicināti pārstāvji no atbildīgajām valsts pārvaldes iestādēm.

Personu ar invaliditāti nevalstisko organizāciju konsultatīvā padomes sēdes ir atklātas, un plašsaziņas līdzekļu pārstāvji laipni aicināti atspoguļot sēdes darbu.

Rīgas domes Labklājības departamenta mājaslapā šeit (pašā apakšā) var iepazīties ar iepriekšējo sēžu protokoliem un nākamās sēdes darba kārtību. http://www.ld.riga.lv/personu-ar-invaliditati-nvo-konsultativa-padome.html


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *