Rīgas Sociālajā dienestā var pieteikties pabalsta saņemšanai mācību līdzekļu iegādei
No 2014. gada 1. jūnija Rīgas domes Labklājības departaments aicina rīdziniekus iesniegt iesniegumus pabalsta mācību līdzekļu iegādei, saskaņā ar Rīgas domes 15.01.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.202 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā”.

Tiesības saņemt pabalstu ir ģimenēm, kuras deklarējušas savu pamata dzīvesvietu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā ne mazāk kā divpadsmit mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas, un kuru ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz EUR 192.09 katram ģimenes loceklim, kā arī atbilst pārējiem šo saistošo noteikumu kritērijiem.

Pabalstu piešķir:

  • vispārizglītojošās vai profesionālās izglītības iestādes audzēknim, kurš nav sasniedzis 20 gadu vecumu;n
  • Sociālās korekcijas klašu audzēkņiem pabalstu piešķir bez vecuma ierobežojuma.

Pabalsta apmērs EUR 35.57 euro katram skolniekam.

Lai saņemtu pabalstu:

  • bērna vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis līdz 31.oktobrim vēršas Rīgas Sociālajā dienestā un :
  • uzrāda personu apliecinošu dokumentu;
  • iesniedz rakstisku iesniegumu
  • aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju

Informāciju par sociālā darba speciālistu pieņemšanas laikiem un atbildes uz jautājumiem par sociālajiem pakalpojumiem un sociālajiem pabalstiem Rīgas pašvaldībā var iegūt zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055, P,O,T,C no 9:00 – 17:00 un Pt no 9:00 – 16:00. No 17:00 – 21:00 darbojas automātiskais atbildētājs. Papildus informāciju par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem Rīgas pilsētā var iegūt Labklājības departamenta mājas lapā www.ld.riga.lv.

 

2013.gadā pabalstu mācību līdzekļu iegādei saņēma 3 962 rīdzinieki. Kopumā 2013. gadā pabalstam mācību līdzekļu iegādei izlietoja EUR 140 935 (Ls 99 050)  no Rīgas domes budžeta līdzekļu programmas „Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem”. 2014. gadā pabalstam plānots izlietot EUR 177 850, sniedzot atbalstu 5 000 personām.

 

http://www.ld.riga.lv/aktuala_informacija.html


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *