Vēlreiz par personu ar invaliditāti uzskaiti sabiedriskajā transportā. MK noteikumu projekti.
Informējam, ka Valsts sekretāru 08.05.2014. sanāksmē ir izsludināti 3 MK noteikumu projekti (turpmāk-Projekti), kurus izstrādāja Pārresoru koordinācijas centrs (turpmāk - PKC):

1) http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40321540
2) http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40321544
3) http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40321551

Projekti paredz mainīt līdzšinējo personu ar invaliditāti u.c. personu
uzskaiti sabiedriskajā transportā, t.i., pilnīgi atteikties no "0 biļetēm",
kuras izsniedz autovadītājs un pāriet uz elektronisko uzskaiti (piemēram, kā
E-talons Rīgā vai SEB bankas sīkmaksājumu karte Jelgavā).
Aicinām izskatīt šos Projektus un nepieciešamības gadījumā izteikt par tiem
priekšlikumus/iebildumus, nosūtot tos PKC līdz 23.05.2014.
Informācijai (PKC preses relīze -paskaidrojums par Projektu būtību):
http://www.pkc.gov.lv/392-pasa%C5%BEieri-ar-100-atlaidi-sabiedrisk%C4%81-transport%C4%81-bi%C4%BCetei-ar%C4%AB-turpm%C4%81k-nemaks%C4%81s-par-braucienu-no-saviem-l%C4%ABdzek%C4%BCiem 
Vienlaikus informējam, ka Labklājības ministrija savā atzinumā lūgs PKC
precizēt Projektus, lai skaidri un nepārprotami būtu noteikts, ka personām
ar invaliditāti NAV jāiegulda personīgie līdzekļi, lai izmantotu sabiedrisko
transportu.

Ar cieņu,
Kristīna Pūre
Labklājības ministrijas
Sociālās iekļaušanas un sociālā
darba  politikas departamenta vecākā referente
E-pasts:  Kristina.Pure@lm.gov.lv
Tālr.: 67021680

 


Komentāri
Ciedrs
2014-05-19 16:07:00
Izskatās, ka šajā tirgū grib ieriktēties jauns spēlētājs. Skaidra lieta - pīrāgs gana liels, kāpēc lai nepakamt....
uniitis
2014-05-20 00:33:04
ja vēl varetu saprast kas ir "elektronisks maksāšanas līdzeklis"...
neprašam uni tim
2014-05-20 17:18:51
Bankas karte, dzeltenais un zilais talons Rīgā, u.tml.
uniitis
2014-05-21 17:10:57
Palasot likumprojektus, Bankas karte diez vai šeit ir domāta...
Vārds: *
Komentārs: *