Pasažieri ar 100% atlaidi sabiedriskā transportā biļetei arī turpmāk nemaksās par braucienu no saviem līdzekļiem
Šo ceturtdien, 8. maijā Valsts sekretāru sanāksmē saskaņošanai izsludināti trīs noteikumu projekti, kas skar grozījumus pasažieru ar 100% atlaidi braukšanas biļetei sabiedriskajā transportā identifikācijā. Noteikumu projekti ir līdz šim neatbilstoši interpretēti mediju telpā, un prasa precīzu noteikumu būtības un ietekmes uz pakalpojumu saņēmējiem (pasažieriem) skaidrojumu.

Lai izprastu jauno sistēmu un izvairītos no neatbilstošas noteikumu interpretācijas, jāskata visu trīs noteikumu projektu pakete vienkopus – kontekstā ar esošajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr. 341, Nr. 872 un Nr. 599. Turklāt noteikumi pamatā nosaka pakalpojumu sniedzēju savstarpējo informācijas apmaiņu, lai nodrošinātu pakalpojumu to saņēmējiem.

Noteikumu projekti paredz, ka pasažieri, kas saņem braukšanas maksas atlaides, arī turpmāk nemaksā par braucienu sabiedriskajā transportā no saviem privātajiem līdzekļiem, bet izmanto elektronisku identifikācijas līdzekli, kas nodrošina šī pakalpojuma saņemšanu. Šo noteikumu kontekstā braukšana arī turpmāk būs bez maksas no pasažieru viedokļa un tiks segta no valsts un pašvaldību budžetiem.

Jaunā sistēma paredz nodrošināt datu apmaiņu, Satiksmes ministrijai (SM) saņemot datus par personām, kurām pienākas braukšanas maksas atvieglojumi, no Labklājības un Iekšlietu ministrijas. Pēc to saņemšanas SM iesniedz šos datus sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un biļešu tirgotājiem. Tādējādi jaunā sistēma automātiski pēc personas datiem identificē to, ka konkrētai personai pienākas braukšanas maksas atvieglojumi.

Ieguvumi no sistēmas ieviešanas paredz atviegloto personu sociālā statusu neizpaušanu sabiedriskajā transportā, biļešu tirdzniecības un klientu apkalpošanas vietās, kā arī precīzu atvieglojumu administrēšanas un personu identificēšanas procesa pārraudzību, pārejot no zaudējumu atlīdzināšanas sistēmas uz kompensācijas sniegšanas sistēmu. Tas nozīmē, ka atšķirībā no esošās sistēmas, kur no valsts budžeta līdz šim tika atlīdzināti zaudējumi pasažieru pārvadātājiem par nulles biļešu izsniegšanu, turpmāk tiks veikta precīza pasažieru uzskaite, izslēdzot negodprātīgu rīcību – gan piemērojot atlaides, gan tās izmantojot.

Sistēma ļaus nodrošināt valsts un pašvaldību budžeta līdzekļu precīzu izlietojumu atbilstoši to paredzētajam mērķim, savukārt ietaupījumu izmantot citiem aktuāliem sabiedrības labklājības jautājumiem.

Pasažieru vienīgā neērtība būtu jauna identifikācijas līdzekļa saņemšana – esošās apliecības vietā, lai to izmantotu valsts vai pašvaldības apmaksāta pakalpojuma saņemšanai.  Taču arī maksa par identifikācijas līdzekli būtu jāsedz valstij vai pašvaldībai, ieteicams, nodrošinot tā piegādi personai.

Lai nodrošinātu jaunās sistēmas ieviešanu ir paredzēts atvērt sistēmu dažādu uzņēmumu izsniegtiem identifikācijas līdzekļiem atbilstoši noteikumos minētajām prasībām – līdzīgi kā tirdzniecības vietās norēķinu termināļi pieņem jebkuras bankas karti.

Valsts pārvaldei šī ir liela atbildība, kas prasa sadarbību visos līmeņos – gan valsts un pašvaldību, gan ieinteresēto pušu iesaistē. Mērķis ir izstrādāt un ieviest vienotu sistēmu, kas ir ērta sabiedrībai un atvieglo konkrēto mērķa grupu uzskaiti un identifikāciju, izmantojot sabiedriskā transporta pakalpojumus.

Pārresoru koordinācijas centrs turpmākajā saskaņošanas procesā, kas formāli tikai tagad sākas, plāno iesaistīt visas ieinteresētās puses. Mūsu uzdevums ir pēc iespējas novērst visus riskus un panākt vislabāko risinājumu sabiedrībai, paredzot vienotas atvērtās sistēmas ieviešanu.


Komentāri
Uniitis
2014-05-14 21:13:30
Ja godīgi, tad maz ko no šī raksta sapratu... Piem. - kas ir domāts ar: "Elektroniskais identifikācijas līdzeklis"?
Vārds: *
Komentārs: *