Profesiju karuselī skolotāja Rita Briede
Jau 5. gadu Apeironā organizējam tikšanos ar dažādiem interesantiem cilvēkiem, speciālistiem, biedrībām, iestādēm un uzņēmumiem. Tātad, šogad mūsu diskusiju klubiņam ir jubilejas gads.

2014.gada diskusiju tēma ir „Profesiju karuselis”

10.aprīlī mūsu viesis bija skolotāja Rita Briede, kura pasniedz vācu valodu Rīgas Valdorfskolā. Savukārt Apeironā viņa palīdz apgūt latviešu valodu brīvprātīgajiem no Eiropas valstīm. Pagājušajā gadā Ritas apmācītais brīvprātīgais no Spānijas Frančesko Pando Junco nokārtoja latviešu valodas eksāmenu 2. pakāpē. Daudziem Latvijā dzīvojošiem no tā būtu ko mācīties!

Mūsu diskusija noritēja brīnišķīgā gaisotnē, jo Rita dalījās savā profesionālajā pieredzē. Aizkustinoši, skolotāja savās stundās uzdzied un uzdejo. Es pārjautāju: ”Kā Jūs to dariet?” Kad bērns teicami atbild, Rita to novērtējot uzdejo, kādu fragmentu no Maikla Džeksona filigrānajām kustībām. Mūsdienās bērni ir atklāti un arī nežēlīgi, viņi aizrāda, piemēram, ”Skolotāj jūs šodien neesat izgulējusies, jums frizūra tā ne visai!”

19.gadsimtā pedagogi bija galvenokārt vīrieši, šīs profesijas pārstāvji skaitījās ļoti cienījami cilvēki. Rita stāsta, ka mūsu pedagogu kļūdas staigā pa ielām. Vienkārši teikts, bet bez vecāku palīdzības arī neiztikt. Pedagogs ir persona, kas pavada jauniešus savā dzīvē. Tā ir viena no publiskajām profesijām. Rita mums visiem apgalvo, arī jūs esat skolotāji, tikai bez papīriem. Mūsu viešņa atzīstās par to, ka viņai nav bailes, kad viņa zina mazāk, ja ienāk klasē viņa simboliski novelk „mēteli”, viņa saskarsmē ar bērniem ir tāda, kāda viņa ir, jo bērni jau arī ir atklāti un viņi redz un pamana visu..

Rita pedagoģijā strādā 8 gadus, un ir sapratusi, ka tas ir viņas aicinājums, sapnis un hobijs. Viešņa dalījās ar to, ka viņai uzticas. Sarunās ar jauniešiem tiek izrunātas lietas, kuras vecāki nezina. Skolotāja stāsta, ka viņai tagad ir skolēni, kuri var piezvanīt jebkurā laikā un tas ir liels uzticamības moments. Darbs, kurā ieguldu sevi uz 40 minūtēm, mājās aizņem trīs reizes 40 minūtes. Arī tad, kad skolā ir brīvlaiks, skolotājs pilnveidojas kursos, nepārtraukti mācās, garajā vasaras brīvlaikā tikai 6 nedēļas viņam ir brīvas. Kad bērni uzdod jautājumu uz kuru nevar atbildēt uzreiz, Rita atbild uz to nākošajā stundā. Uzdoto jautājumu  viņa steidzīgi pieraksta uz rokas, un ne jau plaukstā, jo tā taču svīstot viss pierakstītais izdzēstos. Mūsdienīgā skolotāja bērniem iesaka, lai špikerus uz plaukstām neraksta, un, protams, špikot drīkst tikai tā,  lai viņa nepamana!

Jaunās tehnoloģijas strauji attīstās, tāfele un krīts jau ir pagājušais gadsimts, tagad ir interaktīvās tāfeles un Latvijas skolēni par zināšanām jauno tehnoloģiju ziņā Eiropas Savienībā ieņem 2.vietu. Pedagogiem jātur roka uz pulsa, jātiek līdzi jaunumiem, jāmāca jaunās tehnoloģijas. Tāpēc Samsung Latvija piedāvāja skolotājiem apgūt kursos jauno tehnoloģiju iemaņas – izveidot video prezentācijas, animācijas, ciparu rokasgrāmatas. Mūsdienās skolotājam labi jāorientējas sociālos tīklos, jo jaunieši reizēm neapdomīgi ievieto kaut ko par sevi internetā. Tad vajadzīga palīdzība no skolotāja, un noder prasme bērniem iemācīt sevi aizstāvēt. Skolēni zina savas tiesības no galvas, var citēt ANO Konvensiju par bērnu tiesībām. Galvenā īpašība pedagogam - PACIETĪBA, un spēja visu laiku mainīties.

Rita uzsver un saka paldies izglītības ministrei Inai Druvietei par atziņu: „bērnam nav jābūt centrā un visi aplī strādā viņam, bet bērns ir aplī iekšā un pats piedalās savos attīstības procesos un tāda mijiedarbība garantētu rezultātu.”

Drosmīgi teikts: „Mūsu kļūdas staigā pa ielām.” Tā var teikt profesionālis, kurš nepārtraukti mainās un vienmēr viņai ir atbildes uz jautājumiem, kurus bērni uzdodot, arī kontrolē un cenšas izzināt skolotājas erudīciju un pat privātas lietas. Rita ir atvērts cilvēks un nebaidās pateikt, ka nezin kaut ko. Mums visiem viennozīmīgi palika pārliecinošs iespaids par mūsdienīgu pedagogu, es piekrītu un iedziļinoties stāstītajās niansēs, par bērnu psiholoģisko attīstību mūsdienās, cik daudz skolotājam jāpamana, jāgatavojas, jāievēro standarti, un jāiemāca bērniem pašu vienkāršāko un pašu grūtāk saprotamāko patiesību- mēs visi šajā pasaulē esam vienādi!

Rita bērniem pa brīvdienām uzdod mājasdarbu- LABI ATPŪSTIES! Bērni nenoticot dzirdētam pārjautā, vai tā arī pierakstīt!? Mūsu viešņa atklāja, ka negribētu tagad būt jaunietis, viņiem tagad vajag kaut ko tādu, kā ar ūdeni aplej! Pusaudžus var aizraut ar dziesmām, tāpat ar uzdejošanu un es atvainojos par balsi, bet viņiem ir pieņemami. Rita piebilst: ”Paldies pašvaldībām par 1. un 2. klases bērnu brīvpusdienām. Nākotnē varētu trūkt skolotāju, jo jaunieši negrib strādāt skolā. Skolotājs ir labs menedžeris, ir mācījies par cilvēka attīstību, arī Ritai ir bijuši dažādi darba piedāvājumi ar labu atalgojumu, tomēr sapratusi, ka pedagoģija ir viņas sapņu darbs.

Šobrīd mūsu valstī atgriežas izbraukušās ģimenes no citām valstīm, un var gadīties, ka klasē 2 - 3 bērni nerunā latviski, jo vecāki sarunājoties nav lietojuši savu valodu. Atliek piebilst, ka skolotājam jāspēj viss ko pieprasa valsts, sabiedrība, ģimene, bērns. Visgrūtākā profesija! Ja tā ir hobijs, tad skolotājs pilnveidojas un labākais tas, ka šajā amatā nevar apstāties kādās konkrētās zināšanās, bet bērni tā arī turpinās domāt un jautāt: „Kā skolotāj, jūs to nezināt!?”

Mēs visi aizrautīgi klausījāmies, jo izskatījās, ka mūsu jautājumus Rita nolasīja no acīm un abpusēji palikām ar mirdzošām acīm un sirdī, priecīgi atvadoties, uzdāvinot viešņai dāvaniņu no Apeirona.

Paldies, Ritai par aizraujošo, atklāto, interesanto, aizkustinošo stāstu!

Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības kultūras un sporta departamenta sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *