Tiesībsargs par valsts sociālās aprūpes centriem
Tiesībsargs Jupakalpojuma pārtraukšanasris Jansons, tiekoties ar labklājības ministru Uldi Auguli, norādīja uz problēmām saistībā ar valsts sociālās aprūpes centriem (VSAC), tostarp personas tiesībām atgriezties dzīvei sabiedrībā pēc pakalpojuma pārtraukšanas.

Cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem atgriešanās dzīvē sabiedrībā pēc ilgstošas atrašanās VSAC ir apgrūtināta galvenokārt divu iemeslu dēļ - tie vāji sagatavo klientus patstāvīgai dzīvei sabiedrībā, bet pašvaldības no VSAC nesaņem informāciju par klientam nepieciešamajiem turpmākajiem sociālā atbalsta pakalpojumiem. 
Tāpat pārrunāts jautājums par aprūpes centriem pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Tiesībsarga ieskatā, VSAC trūkst mērķtiecīgu nodarbību un pilnvērtīga rehabilitācijas procesa, tādēļ klienti daudzos gadījumos saņem lielas zāļu devas un tiek izolēti. Savukārt VSAC darbinieki nereti uzskatot, ka institūcijās sniegtās sociālās rehabilitācijas mērķis nav klientu sagatavošana dzīvei sabiedrībā, bet gan vienīgi sociālā aprūpe, kas nav vērsta uz aprūpes centru klientu atgriešanu sabiedrībā.
Tika apspriests "Veselības aprūpes finansēšanas likums". Tiesībsargs norādījis, ka personas ar nelieliem un neregulāriem ienākumiem nesaņems valsts finansēto veselības aprūpi, tādēļ valsts ar šādu politiku piespiež šos cilvēkus reģistrēties par bezdarbniekiem un dzīvot no pabalstiem. Līdz ar to pieaugs bezdarbnieku skaits. Tāpat ilgtermiņā pieaugs ielaisto slimību ar tam sekojošu invaliditāti skaits, kas nodokļu maksātājiem izmaksā daudz dārgāk.

www.tiesibsargs.lv


Komentāri
Anita
2014-03-07 14:54:30
Manuprāt nav normāli, ka cilvēks ar invaliditāti darbspējīgā vecumā uzturas parastajā pansionātā (neiet runa par pansionātu personām ar garīga rakstura trauc.). Darbspējīgā vecuma cilvēki baidās no ārpasaules, jo uztraucas par to, vai tiks nodrošināti ar aprūpi mājās un kā spēs pārvietoties nepielāgotajā vidē, kā arī vai atradīs darbu un vai spēs iztikt tikai ar pensiju bezdarba gadījumā. Tādējādi cilvēks ratiņkrēslā dažkārt izvēlas dzīvi pansionātā. Savukārt pansionāti nenodarbojas ar aktivitātēm ārpus pansionāta robežām. Koncerti, teātri u.c. labumi ir ļoti ekskluzīva lieta. Jā, un baidās arī par to skaļi runāt.
Vārds: *
Komentārs: *