Nodarbinātības atbalsta pakalpojums cilvēkiem ar invaliditāti
Jau trešo gadu apvienība "Apeirons" realizē nodarbinātības atbalsta pakalpojumu cilvēkiem ar invaliditāti. Projekta mērķis ir nodrošināt Rīgas pilsētas iedzīvotājiem ar invaliditāti pakalpojumu, lai mazinātu un novērstu sociālās izolētības risku, veicinātu iekļaušanos sabiedrībā un integrāciju darba tirgū.

2012. gadā darbā iekārtojās 10 cilvēki, bet 2013. gadā jau 22 cilvēki, kopā pakalpojumu saņēmušas 158 personas. Pozitīvi, ka divu gadu laikā 32 cilvēki ar invaliditāti iekārtojās pastāvīgā darbā, tādējādi ceļot gan savas dzīves kvalitāti, gan laužot sabiedrībā pastāvošos stereotipus, gan apliecinot sevi kā vērtīgus darbiniekus konkrētos uzņēmumos, sniedzot sakaru operatora, pavāra, apkopēja, skolotāja u.c. pakalpojumus. Līdztekus vairākas personas ar invaliditāti uzsāka mācības Sociālās integrācijas valsts aģentūrā. Projektā tika piesaistīti 28 darba devēji. Cilvēki uzsāka darbu visdažādākajās profesijās, piemēram, datu operators, pavārs, sētnieks, arhīva darbinieks, iesaiņotājs, garderobists-dežurants, telefona konsultants, skolotājs u.c.


Projekta laikā personas ar invaliditāti var saņemt atbalstu piemērota darba atrašanā, individuālās konsultācijas, tikšanās ar potenciālajiem darba devējiem, izglītojošu informāciju, motivējošu atbalstu grupā un atsevišķas praktiskas apmācību nodarbības, t.sk. palīdzību uzrakstīt CV un sagatavoties darba intervijai.  Apvienība „Apeirons” sniedz atbalstu darba uzsākšanas procesā, kā arī seko līdzi uzsākot darba gaitas.


Ņemot vērā cilvēku ar invaliditāti interesi par šo pakalpojumu, projekts turpināsies arī 2014. gadā. Šogad papildus esošajiem pakalpojumiem vēl var saņemt karjeras konsultanta pakalpojumu, kas tiks nodrošināts sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālistu konsultācijas. Tāpat pēc nepieciešamības doties ekskursijās pie darba devējiem.


Pakalpojums ir domāts tikai Rīgā dzīvojošajiem invalīdiem, aicinām pieteikties: cilvēkus ar kustību traucējumiem, dzirdes un runas traucējumiem, kā arī ar iekšējo saslimšanu izraisītu invaliditāti (izņemot ar garīga rakstura traucējumiem vai psihiskām saslimšanām). Saņemot pakalpojumu netiek izvērtēti klienta ienākumi un materiālais stāvoklis. Lai saņemtu pakalpojumu, ir jāvēršas sev tuvākajā Rīgas Sociālā dienesta teritoriālajā centrā, un jāsaņem nosūtījums uz nodarbinātības atbalsta pakalpojuma saņemšanu apvienībā „Apeirons”, plašāka informācija pie pakalpojumu vadītājas Irinas Parhomenko pa tālruni: 66117292, vai e-pastu: irina@apeirons.lv 


Informāciju par sociālajiem pakalpojumiem, un sociālo palīdzību galvaspilsētā, kā arī Rīgas Sociālā dienesta teritoriālo centru adresēm var saņemt pazvanot pa bezmaksas informatīvo tālruni 80005055. Ar sižetiem no raidījuma „Trīs ceturtdaļas” un „Dzīvīte” par nodarbinātības pakalpojuma veicināšanu  var iepazīties Rīgas domes Labklājības departamenta Youtube kanālā:  https://www.youtube.com/user/LDRiga.


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *