Jaunieši realizēs projektu "Tu gribi, tu vari, tu dari"
2013. gada 13. decembrī Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra nolēma apstiprināt Biedrība „Iekļaujoties Pasaulē” projektu "Tu gribi, tu vari, tu dari" ( Nr. LV-12-E243-2013-R13). Projekts tiek īstenots ar Eiropas Komisijas atbalstu. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras programmas " Jaunatne darbībā " apakšprogrammas 1.2. "Jauniešu iniciatīvas projekti" ietvaros.

Projekts norisināsies laika periodā no 06.01.2014 – 24.04.2014, kurā piedalīsies 30 jaunieši. (20 jaunieši ar īpašām vajadzībām un 10 jaunieši bez veselības problēmām).

Projekta mērķis:  Jaunieši invalīdi (cilvēki ar īpašām vajadzībām) vēlās pierādīt, ka invalīdi spēj darīt pasauli labāku, un krāsaināku un kopā ar citiem jauniešiem, integrēties sabiedrībā un darīt tās pašas lietas, ko dara citi. Jaunieši invalīdi to cer panākt ar šī projekta aktivitāšu pasākumiem, kas notiks Latvijā laika posmā no 2014.gada 20.janvāra līdz 2014.gada 20.martam.

Šajā laikā posmā ir paredzēti 8 pasākumi:
1) Iepazīšanas ar jauniešiem.
2) Sporta diena.
3) Angļu valodas diena.
4) Radošā diena.
5) Erudīcijas diena.
6) Mācīšanas rakstīt CV.
7) Brauciens uz citu jauniešu organizāciju.
8)Video montāža.

Jaunieši, 16 – 30. gadiem kuri vēlās, šajā projektā piedalīties, ir iespēja pieteikties: rakstot šādu informāciju pa sevi ( vārds, uzvārds, gadi, pilsēta, e- pasts, tālrunis. Un īpašā vajadzības                  ( ratiņkrēsli, u.t.t. un to visu nosūtīt  uz e – pastu: rorbaha.baiba@gmail.com

P.P. Vietu skaits ir ierobežots ( 20 invalīdi, un 10 jaunieši bez veselības problēmām.
P.P. Jaunieši, kas ir jaunāki par 18 gadiem ir jābūt vecāku atļaujai, tad ir jāsazinās ar Biedrību „Iekļaujoties Pasaulē”pa tālruni, vai rakstot uz augstāk minēto e – pastu, ar norādi, ka ir vajadzīga iesnieguma veidlapa.

Aktivitātes:

1.aktivitāte - "Iepazīšanās ar jauniešiem". Organizē: Baiba Rorbaha.
Informācija Par youss Pass
Sanāk visi biedri un jaunieši, kuri piedalīsies pasākumos kopā. Notiek interešu pārrunas: Kas interesē? Kur bijusi pieredze ar jauniešiem? Kuros pasākumos piedalījās līdz šim? un tml.  Tiks veidotas spēles:

 Pirmā spēle būs veidota tādā veidā, lai katrs varētu atcerēties citu jauniešu vārdus. Jaunieši sadalīsies divās grupās, pa vidu ievietos segu, kura tiks izmantota, ka siena. Katrā komandā izvēlēsies jaunieti, kas sēdes „sienas” priekšā. Kad „siena” atvērsies, katram ir jāatmin cilvēka vārds, kurš sēdēs priekšā. Jo vairāk komanda spēs atminēt otrās komandas vārdus, jo vairāk tā gūs punktus. (Katrai komandai ir iespēja izvirzīt vienu cilvēku maksimāli divas reizes pēc kārtas.)

 Otrai spēlei ir divi varianti:
1.variants. Jaunieši sadalīsies pa divi. Viens no tiem zīmē sava pārinieka portretu, saburza papīru, un met kaudzītē. Citi jaunieši raksta tā cilvēka īpašības.
2.variants. Visi jaunieši sēž vienā aplī. Katram jaunietim iedod A4 formāta lapu, kur viņš ieraksta savu vārdu, padod nākamajam. Blakus sēdošais raksta vienu cilvēka īpašību, un saloka lapu harmonikas veidā un padod nākošajam. To pašu dara nākamais, un tā tālāk, līdz brīdim, kad lapa atgriezīsies pie jaunieša, kurš uzrakstīja savu vārdu. (Mūsu gadījumā par katru jaunieti ir jābūt uz lapas 29 īpašībām). Aktivitātes beigās tiks veiktaprojekta izvērtēšana

 2. Aktivitāte. "Sporta diena". Organizē un vada Baiba Rorbaha
Ir četras jauktās komandas: jaunieši ar īpašām vajadzībām kopā ar veseliem jauniešiem. Visas komandas piedalīsies volejbolā, basketbolā, boccio, metīs šautriņas, bumbiņu mešanā (sēžot), tenisā. Ja būs sniegs, katra komanda var uztaisīt sniegavīru uz ātrumu. (Kura komanda uztaisīs ātrāk un skaistāk.). Šī aktivitāte paredzēta, lai jaunieši saprastu, kā labāk sastrādāties komandā. Aktivitātes beigās tiks veiktaprojekta izvērtēšana

 3. Aktivitāte.  "Angļu valodas diena." Organizē un vada Intars Valškevičs
Jaunieši visi kopā mācīsies vienu saziņas valodu. Klausīsies angļu valodā iztulkoto tekstu, un tulkos katrs savā valodā. Pēc tam viņi lasīs katrs savā valodā un izdarīs savus secinājumus par noklausīto tekstu. Izdarītos secinājumus pateiks citiem angļu valodā. Tādā veidā centīsies pārvarēt valodas barjeru. Aktivitātes beigās tiks veiktaprojekta izvērtēšana

 4. Aktivitāte. "Radošā diena". Organizē un vada  Elīna Daugava.
Pasākums notiks Vērmanes dārzā. Jaunieši zīmēs, līmēs, veidos savu skatījumu uz jaunatnes attīstību un darbību neformālajā izglītībā. Tiks piesaistīti jaunieši garām gājēji, kuriem tiks pastāstīts par programmu "Jaunatne darbībā'un aicināti izmantot tās iespējas, ko dod šī programma, un apzināties, ka mēs esam Eiropas pilsoņi.Aktivitātes beigās tiks veiktaprojekta izvērtēšana

 5. aktivitāte. 'Erudīcijas diena". Organizē un vada Dmitrijs Bilejs
Jaunieši sadalās četrās vienādās grupās. Katra grupa izdomā savus jautājumus saistībā ar jaunatni. Atsevišķās lapās grupas dalībnieki paši uzrakstīs atbildes uz saviem jautājumiem. Pēc tam uzdos savus jautājumus citām grupām, un pārbaudīs, vai pareizi citas grupas atbildējušas. Grupa, kurai būs visvairāk pareizo atbilžu uzvarēs. Tā savā starpā jaunieši komunicēs. (uz jautājumiem un atbilžu variantu izveidošanu tiks inoteikts laika limits: 30-40 minūtes; jautājumu daudzums: 10 no katras grupas.)Aktivitātes beigās tiks veiktaprojekta izvērtēšana

 6. aktivitāte. “Mācīšanās rakstīt CURRICULUM VITAE - CV." Organizē un vada Intars Valškevičs
Jauniešiem būs iespēja iemācīties, kā pareizi rakstīt CV un motivācijas vēstules. Aktivitātes beigās tiks veiktaprojekta izvērtēšana

 7. aktivitāte. “Brauciens uz citu jaunatnes organizāciju". Organizē Baiba Rorbaha un Elīna Daugaviņa. Šajā aktivitātē ir paredzēta sadraudzēšanās ar Cēsu biedrību „Par iesaistīšanos sabiedrībā” (30 jaunieši) un atbalsta persona. Tiek organizēts autobuss : Rīga - Cēsis - Rīga. Ceļa ilgums nav pasākumā iekļauts (5 stundas). Notiks no 12.00 līdz 17.00. Jaunieši, šajā pasākuma ietvaros , spēlēs visādas spēles, skatīsies filmiņas par Jaunatne darbībā"programmā  piedzīvotajām pieredzes apmaiņām, un dalīsies ar savu pieredzi

 8. Aktivitāte. “Video montāža".Organizē un vada Dmitrijs.Bilejs un Intars Valškevičs
Tehniskais pasākums. Atsevišķi ir jāizvēlas vienu cilvēku, kurš iepriekšējos pasākumos visu filmēs. Filmēt var pa pasākumam, pēc tā beigām  nofilmēto materiālu ielādēt datorā, lai atbrīvotu videokameras atmiņu. Katru pasākumu varēs filmēt cits jaunietis.Tā varēs jaunieši pilveidot, vai attīstīt digitālās prasmes Pēc tam, kad pāsākumi beigsies – viens jaunietis veidos mazu filmu par projekta pasākumiem un par mūsu biedrību “Iekļaujoties pasaulē", izmantojot programmas datorā. (Lai to realizētu, var izmantot visvienkāršāko „Windows Live Movie Maker” programmu). Kad video būs izveidots, jaunietis ar organizatora palīdzību ievietos to Youtube un citos soziālajos portālos. (www.youtube.com, Draugiem.lv, Facebook).Aktivitātes beigās tiks veikta projekta izvērtēšana


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *