Ātrāk, ērtāk, izdevīgāk – ar šādu vadmotīvu pie sevis aicina pirmie Valsts vienotie klientu apkalpošanas centri
Taupīt laiku un naudu, apmeklējot vienu klientu apkalpošanas centru, tā vietā, lai saņemtu sev nepieciešamos pakalpojumus atsevišķi katru savā valsts vai pašvaldības iestādē - tā ir priekšrocība, ko iespējams nākotnē piedāvās Valsts vienotie klientu apkalpošanas centri (turpmāk – VVKAC). Lai apzinātu iestāžu iespējas un gatavību darboties vienuviet, sniedzot publiskos pakalpojumus, 2014. gada pirmajā pusgadā Daugavpilī, Valmierā, Rojā, Aucē un Rīgā tiek īstenots Valsts vienoto klientu apkalpošanas centru pilotprojekts.

Šobrīd iedzīvotājiem un uzņēmējiem ir pieejami aptuveni 2000 valsts un pašvaldību piedāvātie publiskie pakalpojumi, kurus iespējams saņemt vairāk nekā 900 vietās visā Latvijā. Tas ir dārgi un neefektīvi, raugoties gan no iedzīvotāju un uzņēmēju, gan valsts viedokļa. Tādēļ 2014. gada pirmajā pusē tiek īstenots pilotprojekts, kas sniegs iespēju izvērtēt divas pieejas, kā efektīvāk un ērtāk iedzīvotājiem un uzņēmējiem nodrošināt valsts iestāžu pakalpojumu saņemšanu. Šī pilotprojekta veiksmīgas īstenošanas rezultātā, ļoti iespējams, jau  nākotnē visā Latvijā tiks izveidots Valsts vienotais klientu apkalpošanas centru tīkls.
 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jautājumos Arnis Daugulis uzsver: „Viena no ministrijas darba prioritātēm ir esošo valsts pakalpojumu elektronizācija. Tomēr mēs apzināmies, ka vienmēr būs cilvēki, kuri labprātāk šos pakalpojumus saņems klātienē. Tāpēc mūsu uzdevums ir nodrošināt, lai publisko pakalpojumu saņemšana klātienē būtu pēc iespējas ērtāka. Vienlaikus mēs apzināmies, ka šis ir pilotprojekts. Tāpēc aicinām iedzīvotājus un uzņēmējus sniegt savu vērtējumu par šo iniciatīvu, lai pilnveidotu šo klientu apkalpošanas centru darbu gan šajos sešos mēnešos, gan sniegtu ieguldījumu Valsts vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidē nākotnē.”
 
Pilotprojekta laikā tiek īstenotas divas publisko pakalpojumu sniegšanas pieejas. Daugavpilī un Valmierā vairākas valsts iestādes sniedz pakalpojumus vienuviet Valsts vienotajos klientu apkalpošanas centros. Tajos savus pakalpojumus sniegs Lauku atbalsta dienests, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Uzņēmumu reģistrs, Valsts ieņēmumu dienests un Valsts vides dienests. Daugavpilī pilotprojekts tiek īstenots sadarbībā ar Latgales uzņēmējdarbības centru, kas VVKAC telpās sniegs arī savus pakalpojumus.
 
Rojā un Aucē - augstākminēto valsts iestāžu atsevišķi pakalpojumi tiks sniegti esošajos pašvaldību klientu apkalpošanas centros. Šeit papildus būs iespējams saņemt arī Valsts zemes dienesta pakalpojumus.
 
Savukārt Rīgā, sadarbībā ar pašvaldību, tiek pārbaudīta iespēja valsts iestāžu pakalpojumus sniegt vietās, kur visvairāk atrodami attiecīgā pakalpojuma saņēmēji. Pilotprojekta laikā Rīgas Dzemdību namā Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas Dzimtsarakstu nodaļas sektorā būs iespējams iesniegt iesniegumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai par bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršanu.
 
Iepriekšminēto valsts iestāžu publiskos pakalpojumus līdzīgi kā iepriekš var saņemt arī iestāžu esošajās nodaļās/klientu apkalpošanas centros.
Plašāka informācija par Valsts vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla pilotprojektu: www.vvkac.lv un www.twitter.com/vvkac 


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *