Valdība piešķir papildu līdzekļus palīdzības nodrošināšanai Zolitūdes traģēdijā iesaistītajam atbalsta personālam
Valdība otrdien, 17.decembrī, vienojās atvēlēt papildu līdzekļus, lai sniegtu atbalstu - psiholoģisko palīdzību, sociālās rehabilitācijas pakalpojumus - arī Zolitūdes traģēdijā iesaistītajam atbalsta personālam.

Lai sniegtu atbalstu Rīgas Domes Labklājības departamenta darbam ar Zolitūdē cietušajiem cilvēkiem un bojā gājušo tuviniekiem, līdzekļi 66 646 euro apmērā piešķirti arī viena psiholoģiskās palīdzības koordinatora un sešu sociālo darbinieku darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Paredzēts, ka minētie darbinieki nodrošinās cietušo un bojā gājušo cilvēku tuvinieku psiholoģiskās palīdzības koordināciju un sociālo gadījumu vadību laikposmā no 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim.

Vecākie sociālie darbinieki kopumā strādās ar 112 bojā gājušo tuvinieku ģimenēm, cietušo ģimenēm un/vai cietušo tuviniekiem. Vidēji viens vecākais sociālais darbinieks strādās ar 19 ģimenēm, kā arī koordinēs un veidos sadarbību arī ar Sociālajiem dienestiem ārpus Rīgas pašvaldības pēc bojā gājušo tuvinieku un cietušo tuvinieku deklarētās/faktiskās dzīvesvietas. 
Valdība precizēja iepriekš izdoto rīkojumu, nosakot, ka valsts apmaksā sociālās rehabilitācijas kursu, ne vairāk kā 10 individuālas psihologa konsultācijas vai konsultācijas grupās atbalsta sniegšanā iesaistītajiem Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas inspektoriem, skolu psihologiem, kā arī Valsts darba inspekcijas inspektoriem.  Iepriekšminēto institūciju pārstāvji, kuri bija iesaistīti atbalsta sniegšanā pēc nepieciešamības varēs saņemt vienu no rehabilitācijas veidiem - sociālās rehabilitācijas kursu (10 dienas) Sociālās integrācijas valsts aģentūrā (SIVA) vai ne vairāk kā 10 individuālas psihologa konsultācijas, vai konsultācijas grupās.

Savukārt atbalsta sniegšanā iesaistītajiem operatīvo dienestu darbiniekiem, kā arī Rīgas domes atbildīgo struktūrvienību darbiniekiem pēc nepieciešamības valsts 50% apmērā apmaksās vienu no rehabilitācijas veidiem - sociālās rehabilitācijas kursu (10 dienas) SIVA vai ne vairāk kā 10 individuālas psihologa konsultācijas, vai konsultācijas grupās.

Vienlaikus valdība precizēja sociālās rehabilitācijas kursa sniegšanas ilgumu un noteica, ka sociālās rehabilitācijas kursu SIVA sniedz līdz 2014.gada 31.maijam. Tie cietušie un operatīvo dienestu darbinieki, kā arī atbalsta sniegšanā iesaistītie atbildīgo institūciju darbinieki, kuri minēto kursu nebūs saņēmuši noteiktajā termiņā, SIVA to varēs saņemt no 2014.gada 1.jūnija līdz 2014.gada 30.decembrim. Šādās situācijās sociālās rehabilitācijas kursu nodrošinās, balstoties uz Rīgas domes Labklājības departamenta vai operatīvo dienestu darbinieku darbavietas izdotu nosūtījumu. 
Valdība arī piešķīra Iekšlietu ministrijai (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam) finansējumu 1829 euro apmērā, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas operatīvo dienestu darbinieku saņemtās psiholoģiskas palīdzības apmaksu.

Pēc LM rīcībā esošās informācijas uz 16.decembri SIVA sociālās rehabilitācijas pakalpojumus jau saņēmuši 23 cilvēki, rehabilitācijas kursu turpina 26 no Zolitūdes traģēdijā cietušajiem. Kopumā 10 dienu valsts apmaksātajam rehabilitācijas kursam SIVA pieteikušies 240  cilvēki, t.sk. 40 - cietušie, 56 - cietušo tuvinieki, 112 - bojā gājušo cilvēku tuvinieki, 32 - seku likvidācijā iesaistītie cilvēki.

Atgādinām, ka valdība 3.decembrī vienojās no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirt vienreizējas kompensācijas traģēdijā bojā gājušo tuviniekiem, kā arī cietušajiem cilvēkiem.
Vienreizējas kompensācijas piešķirs:

5000 latu (7115 euro) apmērā cietušajam cilvēkam, kurš ir saņēmis neatliekamo medicīnisko palīdzību vai ievietots stacionārā;

10 000 latu (14 230 euro) apmērā par katru bojāgājušo cilvēku. Šo kompensāciju varēs saņemt bojāgājušā cilvēka laulātais un bērni vai mazbērni, ja bērnu nav. Ja bojāgājušajam cilvēkam bērnu un mazbērnu nav, tad kompensāciju saņems laulātais un vecāki vai vecvecāki, ja vecāku nav. Kompensāciju minētajiem cilvēkiem izmaksās vienādās daļās.

Vienreizējās kompensācijas cietušajiem un bojā gājušo tuviniekiem izmaksās Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA). Cilvēki iesniegumu vienreizējās kompensācijas saņemšanai VSAA var iesniegt jau kopš 4.decembra. Tos pieņems līdz 2014.gada 1.jūnijam. 
Kompensācijas traģēdijā cietušajiem cilvēkiem VSAA izmaksās ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc iesnieguma pieņemšanas. Plānots, ka cietušie cilvēki kompensācijas pilnā apmērā saņems jau līdz 2013. gada beigām, ja no cilvēka būs saņemts šāds iesniegums.
Kompensācijas bojā gājušo cilvēku tuviniekiem VSAA izmaksās iespējami drīz, bet ne ātrāk kā divu mēnešu laikā pēc iesnieguma pieņemšanas. Šāda izmaksu kārtība ir saistība ar VSAA nepieciešamību pārliecināties par cilvēku identitāti. Proti, situācijās, kurās VSAA no iedzīvotāju reģistra datiem iegūs nepārprotamu pārliecību par pabalsta saņēmējiem, izmaksas veiks nekavējoties. Savukārt sarežģītākos gadījumos kompensācijas izmaksās tikai pēc tam, kad būs iegūts apliecinājums par cilvēku loku, kuriem ir tiesības uz kompensāciju. 
Papildus informāciju par iespējamo sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem var saņemt, zvanot pa Rīgas Domes bezmaksas informatīvo tālruni 80005055 vai 67105048 vai Rīgas Domes Labklājības departamenta interneta vietnē http://www.ld.riga.lv/aktuala_informacija.html

www.lm.gov.lv


Komentāri
Vārds: *
Komentārs: *